28 mar 2016 18:00

28 mar 2016 18:02

Vårstädning och sopning inleds

SKÖVDE: Kommunen börjar med sandupptagning och vårstädning

På måndag den 4 april påbörjar kommunen sin sandupptagning och vårstädning. Först på tur står parkeringarna i centrum som kommer att stängas av. Då gäller det att inte ha parkerat här, notan blir dyr för den som får bilen bortforslad.

Våren lurar runt hörnet och ett typiskt vårtecken är att Skövde kommun börjar med vårstädning och sandupptagning. Det är en hel del grus och sand som kommunens folk behöver sopa bort från torg, gator och cykelbanor.

Om vädret tillåter ska sopmaskinerna börja städa upp på gång- och cykelbanor direkt efter påskhelgen.

Centrum

Måndagen den 4 april börjar kommunen med sandupptagningen i centrum och då är det först de centrala parkeringsplatserna som kommer att stängas av för arbetet. Det här arbetet kommer att pågå fram till fredagen i samma vecka.

De parkeringsplatser som tillfälligt stängs av i centrum kommer att skyltas upp med information om när parkeringsförbudet gäller. Bilar som ändå står parkerade kommer helt sonika att bogseras undan för att gatustädningen ska kunna utföras.

2 100 kr

Det blir en ganska dyr historia för bilägare som missar den här informationen och ändå parkerar på avlysta platser. Bilägaren får nämligen betala både för bilbärgningen samt den p-bot som skrivs ut. Totalkostnaden blir 2 100 kronor som bilägaren tvingas punga ut med.

Under tidigare år har ett flertal fordon fått flyttats runt med bärgningsbil så att sopmaskinerna kan ha fritt fram på parkeringsplatser och gatuparkeringar.

På Skövde kommuns hemsida finns mer utförliga uppgifter om på vilka gator och parkeringar man räknar med att städa av. På måndagen den 4 april listar man till exempel Modeparkeringen, Kyrkogatan och Drottninggatan.

Våren lurar runt hörnet och ett typiskt vårtecken är att Skövde kommun börjar med vårstädning och sandupptagning. Det är en hel del grus och sand som kommunens folk behöver sopa bort från torg, gator och cykelbanor.

Om vädret tillåter ska sopmaskinerna börja städa upp på gång- och cykelbanor direkt efter påskhelgen.

Centrum

Måndagen den 4 april börjar kommunen med sandupptagningen i centrum och då är det först de centrala parkeringsplatserna som kommer att stängas av för arbetet. Det här arbetet kommer att pågå fram till fredagen i samma vecka.

De parkeringsplatser som tillfälligt stängs av i centrum kommer att skyltas upp med information om när parkeringsförbudet gäller. Bilar som ändå står parkerade kommer helt sonika att bogseras undan för att gatustädningen ska kunna utföras.

2 100 kr

Det blir en ganska dyr historia för bilägare som missar den här informationen och ändå parkerar på avlysta platser. Bilägaren får nämligen betala både för bilbärgningen samt den p-bot som skrivs ut. Totalkostnaden blir 2 100 kronor som bilägaren tvingas punga ut med.

Under tidigare år har ett flertal fordon fått flyttats runt med bärgningsbil så att sopmaskinerna kan ha fritt fram på parkeringsplatser och gatuparkeringar.

På Skövde kommuns hemsida finns mer utförliga uppgifter om på vilka gator och parkeringar man räknar med att städa av. På måndagen den 4 april listar man till exempel Modeparkeringen, Kyrkogatan och Drottninggatan.