29 mar 2016 06:00

29 mar 2016 08:24

Fler ska sortera matavfall

SKÖVDE: 3 300 hushåll i Skövdebostäder berörs

I år inför Skövdebostäder sortering av matavfall. Tusentals lägenheter berörs av förändringen som kommer att ställa tuffa krav på både hyresgäster och Skövdebostäder.

– Vi har krav på att nå 98 procents renlighet och det kommer att bli tufft att nå, säger AB Skövdebostäders förvaltningschef Thomas Olsson.

Bred utbyggnad

Kraven kommer från Avfallshantering östra Skaraborg som svarar för insamlingen. Under några år har insamling av matavfall införts hos enbostadshus och på landsbygden

Nu kommer den breda satsningen på att ansluta tiotusentals boenden i lägenheter i flerbostadshus i städerna.

Stora områden

Kommunägda Skövdebostäder får gå i bräschen och efter att ha provat sig fram med cirka 900 lägenheter under ett år ska i stort sett hela bostadsbeståndet anslutas.

– Vi är positiva till att sortera och vet att många hyresgäster också är det. Samtidigt är systemet sårbart och det kommer att bli en utmaning för oss. Det kommer att kräva stora informationsinsatser och anpassningar i infrastrukturen för att få det att fungera, säger Thomas Olsson.

AÖS gör så kallade plockanalyser där innehållet i de brunna tunnorna analyseras. Minst 98 procent måste vara matavfall. Om inte riskerar hyresvärden sanktionsavgifter eller till och med avstängning.

– Kraven är orealistiskt högt ställda. Vi tycker att man skulle ha ett större tålamod från AÖS i början. Det tar tid att införa den här typen av förändringar, tycker Olsson.

Börjat på Trängen

Gisela Stell är bosamordnare på Trängenområdet där insamlingen av matavfall pågått under cirka ett år. I dag klarar de kraven, men hon vet att det är små marginaler.

– Det kan räcka med att några slänger vanliga soppåsar i de bruna tunnorna för att målet ska bli svårt att uppnå. Vi har jobbat mycket med informationsmöten, trapphusmöten och har lämnat information direkt till hyresgästerna.

Hyresgästerna har varit duktiga, men vi måste regelbundet jobba med informationen till nyinflyttade och mot assistenter eller hemtjänster, säger Gisel Stell.

AÖS omfattar Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång och Mariestad.

– Vi har krav på att nå 98 procents renlighet och det kommer att bli tufft att nå, säger AB Skövdebostäders förvaltningschef Thomas Olsson.

Bred utbyggnad

Kraven kommer från Avfallshantering östra Skaraborg som svarar för insamlingen. Under några år har insamling av matavfall införts hos enbostadshus och på landsbygden

Nu kommer den breda satsningen på att ansluta tiotusentals boenden i lägenheter i flerbostadshus i städerna.

Stora områden

Kommunägda Skövdebostäder får gå i bräschen och efter att ha provat sig fram med cirka 900 lägenheter under ett år ska i stort sett hela bostadsbeståndet anslutas.

– Vi är positiva till att sortera och vet att många hyresgäster också är det. Samtidigt är systemet sårbart och det kommer att bli en utmaning för oss. Det kommer att kräva stora informationsinsatser och anpassningar i infrastrukturen för att få det att fungera, säger Thomas Olsson.

AÖS gör så kallade plockanalyser där innehållet i de brunna tunnorna analyseras. Minst 98 procent måste vara matavfall. Om inte riskerar hyresvärden sanktionsavgifter eller till och med avstängning.

– Kraven är orealistiskt högt ställda. Vi tycker att man skulle ha ett större tålamod från AÖS i början. Det tar tid att införa den här typen av förändringar, tycker Olsson.

Börjat på Trängen

Gisela Stell är bosamordnare på Trängenområdet där insamlingen av matavfall pågått under cirka ett år. I dag klarar de kraven, men hon vet att det är små marginaler.

– Det kan räcka med att några slänger vanliga soppåsar i de bruna tunnorna för att målet ska bli svårt att uppnå. Vi har jobbat mycket med informationsmöten, trapphusmöten och har lämnat information direkt till hyresgästerna.

Hyresgästerna har varit duktiga, men vi måste regelbundet jobba med informationen till nyinflyttade och mot assistenter eller hemtjänster, säger Gisel Stell.

AÖS omfattar Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Falköping, Skara, Gullspång och Mariestad.