29 mar 2016 12:36

29 mar 2016 12:36

Kyrkbygget stoppas

LUNDEN: Nu ska församlingens lokalbehov utredas

Renoveringen och nybyggnationen av S:t Markus kyrka stoppas tills Skövde församlingens totala lokalbehov utretts.
– Vi har ställt oss frågan om det är rätt att satsa så mycket pengar på en enda kyrka, säger Svante Jildenhed i kyrkorådet.

S:t Markus kyrka i Lunden firade 40-årsjubileum 2015, en kyrka som man under de senaste åren noterat var i behov av drastiska renoveringsåtgärder.

Det handlade bland annat om dålig isolering och undermålig ventilation. Delar av fasaden började också att lossna.

När det visade sig att en renovering skulle bli nästa lika dyr som en nybyggnation av allt utom kyrkosalen togs beslutet att kyrkan skulle byggas om.

Nytt utseende

I juni förra året visades skisser på kyrkans nya utseende. För 12 miljoner kronor skulle kyrkan bli mer ändamålsenlig, bland annat minskades totalytan från 800 kvadratmeter till cirka 520, men genom att bygga smart och ta bort onödiga ytor skulle utformningen passa alla kyrkans aktiviteter, från gudstjänster till soppservering och körsång.

I höstas skulle rivningen och därefter renovering och nybyggnation starta och enligt planen skulle allt vara klart till julen 2016.

Blev dyrare

Men så blev det inte – och alla Lundenbor och församlingsmedlemmar som har undrat varför bygget ”står still” och byggnaden fortfarande står kvar, får nu ett svar.

– När vi gjorde en mer ordentlig kostnadsberäkning under hösten visade det sig att summan drog iväg och vi landade på 18-20 miljoner kronor. Då bestämde vi att avvakta med rivningen, säger Svante Jildenhed, ordförande i kyrkorådet i Skövde.

– Vi var lite ivriga förra våren, det erkänner jag. Men vi kände till slut att det var viktigt att vi utreder vårt totala lokalbehov innan vi bestämmer oss.

Lokalgranskning

En grupp som ska gå igenom församlingens alla lokaler ska nu tillsättas. Här ska man granska hur mycket och hur lokalerna används.

Utredningen, som ska komma med ett svar i höst, kan och sluta med att renovering och nybyggnad av S:t Markus kyrka fryser inne, eller att bara vissa delar av den blir av.

– Så kan det bli, eller kanske kan vi bygga nytt på annat håll i Skövde. Det växer ju upp nya bostadsområden på flera platser.

– Vi måste ta ställning till hur vi får ut mest av våra pengar. Och med tanke på medlemstappet i Svenska kyrkan, även om vi i Skövde är lyckligt lottade, känns det rätt att dra i bromsen tidigt.

Enligt Jildenhed kan församlingen inte bygga på sig mer lokaler utan att kunna bemanna dem på ett bra sätt.

– Kanske är det så att pengarna gå till tjänster istället. Egentligen är ju heller inte vår huvuduppgift att förvalta fastigheter.

Försäljning?

I utredningen finns den gamla frågan också med om församlingen kan sälja någon eller några av sina fastigheter.

– Det gör den, men det är inte lätt att sälja kyrkor.

S:t Markus kyrka i Lunden firade 40-årsjubileum 2015, en kyrka som man under de senaste åren noterat var i behov av drastiska renoveringsåtgärder.

Det handlade bland annat om dålig isolering och undermålig ventilation. Delar av fasaden började också att lossna.

När det visade sig att en renovering skulle bli nästa lika dyr som en nybyggnation av allt utom kyrkosalen togs beslutet att kyrkan skulle byggas om.

Nytt utseende

I juni förra året visades skisser på kyrkans nya utseende. För 12 miljoner kronor skulle kyrkan bli mer ändamålsenlig, bland annat minskades totalytan från 800 kvadratmeter till cirka 520, men genom att bygga smart och ta bort onödiga ytor skulle utformningen passa alla kyrkans aktiviteter, från gudstjänster till soppservering och körsång.

I höstas skulle rivningen och därefter renovering och nybyggnation starta och enligt planen skulle allt vara klart till julen 2016.

Blev dyrare

Men så blev det inte – och alla Lundenbor och församlingsmedlemmar som har undrat varför bygget ”står still” och byggnaden fortfarande står kvar, får nu ett svar.

– När vi gjorde en mer ordentlig kostnadsberäkning under hösten visade det sig att summan drog iväg och vi landade på 18-20 miljoner kronor. Då bestämde vi att avvakta med rivningen, säger Svante Jildenhed, ordförande i kyrkorådet i Skövde.

– Vi var lite ivriga förra våren, det erkänner jag. Men vi kände till slut att det var viktigt att vi utreder vårt totala lokalbehov innan vi bestämmer oss.

Lokalgranskning

En grupp som ska gå igenom församlingens alla lokaler ska nu tillsättas. Här ska man granska hur mycket och hur lokalerna används.

Utredningen, som ska komma med ett svar i höst, kan och sluta med att renovering och nybyggnad av S:t Markus kyrka fryser inne, eller att bara vissa delar av den blir av.

– Så kan det bli, eller kanske kan vi bygga nytt på annat håll i Skövde. Det växer ju upp nya bostadsområden på flera platser.

– Vi måste ta ställning till hur vi får ut mest av våra pengar. Och med tanke på medlemstappet i Svenska kyrkan, även om vi i Skövde är lyckligt lottade, känns det rätt att dra i bromsen tidigt.

Enligt Jildenhed kan församlingen inte bygga på sig mer lokaler utan att kunna bemanna dem på ett bra sätt.

– Kanske är det så att pengarna gå till tjänster istället. Egentligen är ju heller inte vår huvuduppgift att förvalta fastigheter.

Försäljning?

I utredningen finns den gamla frågan också med om församlingen kan sälja någon eller några av sina fastigheter.

– Det gör den, men det är inte lätt att sälja kyrkor.