29 mar 2016 17:16

29 mar 2016 17:16

Olika syn på köp av Blå hallen

SKÖVDE: Billingehusaffären

Kommunens expert anser att ett köp av Blå hallen och utomhusbadet inte strider mot lagstiftningen.
En annan jurist är inte lika övertygad.

Det är professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, som på uppdrag av Skövde kommun utfärdat ett rättsutlåtande, om 45-miljonersaffären.

Enligt Lundin, som redovisade sitt ställningstagande vid kommunfullmäktige i förra veckan, kan kommunen köpa Blå hallen, Billingebadet och samt mark för 45 miljoner utan att bryta mot förbudet att gynna en enskild part.

Avgörande är bland annat att affären ses som en del av den helhet som kommunen planerar för berget.

Inte värderats

Fastigheten har inte värderats av någon extern part och det är fortfarande en svaghet enligt Lars Bejstam, universitetslektor och docent i förvaltningsrätt. I en intervju med Sverige Radio är han inte alls lika säker som Lundin.

– Jag är inte lika säker på att det går att säga att affären är laglig. Det borde inte vara omöjligt att göra en oberoende värdering för att veta att priset inte väsentligen överstiger marknadsvärdet, säger han även till SLA.

I den avsiktsförklaring som kommunfullmäktige ska ta ställning i april till betalar kommunen 5 miljoner vid undertecknande av avtalet och 5 miljoner kronor vid tillträdet.

Resterande 35 miljoner betalas vid byggstart och slutbesiktning av kongresshallen. Därmed kopplas den delen direkt till det bygget.

– Då kan man undra om det inte blir stöd till en kommersiell aktör, där kan man ha sina funderingar, säger Bejstam.

Skövde kommun har beställt rättsutlåtandet av Olle Lundin och betalar 1 500 kronor per timma upp till max 82 000 kronor. Den exakta kostnaden är inte känd då Lundin inte fakturerat kommun än.

Det är professorn i förvaltningsrätt, Olle Lundin, som på uppdrag av Skövde kommun utfärdat ett rättsutlåtande, om 45-miljonersaffären.

Enligt Lundin, som redovisade sitt ställningstagande vid kommunfullmäktige i förra veckan, kan kommunen köpa Blå hallen, Billingebadet och samt mark för 45 miljoner utan att bryta mot förbudet att gynna en enskild part.

Avgörande är bland annat att affären ses som en del av den helhet som kommunen planerar för berget.

Inte värderats

Fastigheten har inte värderats av någon extern part och det är fortfarande en svaghet enligt Lars Bejstam, universitetslektor och docent i förvaltningsrätt. I en intervju med Sverige Radio är han inte alls lika säker som Lundin.

– Jag är inte lika säker på att det går att säga att affären är laglig. Det borde inte vara omöjligt att göra en oberoende värdering för att veta att priset inte väsentligen överstiger marknadsvärdet, säger han även till SLA.

I den avsiktsförklaring som kommunfullmäktige ska ta ställning i april till betalar kommunen 5 miljoner vid undertecknande av avtalet och 5 miljoner kronor vid tillträdet.

Resterande 35 miljoner betalas vid byggstart och slutbesiktning av kongresshallen. Därmed kopplas den delen direkt till det bygget.

– Då kan man undra om det inte blir stöd till en kommersiell aktör, där kan man ha sina funderingar, säger Bejstam.

Skövde kommun har beställt rättsutlåtandet av Olle Lundin och betalar 1 500 kronor per timma upp till max 82 000 kronor. Den exakta kostnaden är inte känd då Lundin inte fakturerat kommun än.