29 mar 2016 06:00

29 mar 2016 11:33

Snart avgörs framtiden för Livets brunn

SKÖVDE: Ivar Johnssons skildring av livet vann tävlingen 1944

I september 1950 invigdes Livets brunn.
Den bekostades av Egnellska fonden och tävlingen om en fontän på torget hade avgjorts sex år tidigare.
När Hertig Johans torg nu ska göras om så kanske den försvinner.

Land arkitektur AB vann kommunens upphandling när det gäller Hertig Johans torgs nya utformning. I deras förslag, som nu ska bearbetas tillsammans med kommunen, är Livets brunn borttagen.

I förslaget står det att ”dessutom symboliserar skulpturgruppen, som vi uppfattar det, en syn på kvinna och man som är daterad”. Arkitekten syftar främst på statyn ”Våldet” där en man, med soldathjälm, piskar en kvinna som skyddar sig med armarna.

Våldet drar fram

Men det var inte en man som slår en kvinna som konstnären Ivar Johnsson tänkte på, eller ville visa, när han skapade just den statyn. Han ville visa våldet som drar fram över vår jord, och kvinnan är människorna som försöker skydda sig.

De fyra statyerna i brons i Livets brunn utgör en helhet. Ivar Johnsson skildrar med dem livets nedbrytande, uppbyggande och vårdande krafter.

”Såningsmannen” strör ut korn medan jordens ande svävar vid hans sida.

”Ynglingen” är beredd att sitta upp på en häst och blickar förväntansfullt mot framtiden.

”Den gamla” sträcker vårdande sina armar om det nya skottet som grönskar på den gamla knäckta stammen.

Och slutligen ”Våldet” iklädd sin tunga mantel och hjälm som drar fram med sin knutpiska över jorden. En bild som är lika aktuell i mänsklighetens våldsamma historia, som den är i dag.

Livets brunn vann

Livets brunn, och även Gyllen i Kyrkparken, invigdes den 23 september 1950. Då hade det gått sex år sedan drätselkammaren (kommunstyrelsen) inbjöd till en skulpturtävling eftersom man ville ha ett offentligt monument på Hertig Johans torg.

Det skulle helst ha formen av en fontän med motiv ur stadens historia eller den geografiska belägenheten, etc.

I den Egnellska fonden, som skulle betala monumentet, fanns 85 000 kronor tillgängliga för ändamålet. I november 1944 presenterades vinnaren då styrelsen för fonden beslutade att första pris skulle gå till Livets brunn.

Gertrud gillade Gyllen

Men de blev också mycket förtjusta i Helge Johanssons bidrag Gyllen, och föreslog att den skulle placeras i Kyrkparken. Gyllen var Gertrud Egnells personliga favorit och det var troligen hennes önskemål som gjorde att även Gyllen köptes in.

Statyn, som beställdes i en mindre skala än den konstnären först presenterade, visar Skövdes historia i bilder, bland annat S:ta Elin, Hertig Johan och stadsprivilegiebrevet, branden 1759 och Timboholmsskatten.

Fullt med folk

På invigningen av Livets brunn, som prins Bertil höll i, var torget fullt av besökare. Närmare 12 000 personer ska enligt uppgift ha varit där.

Förutom invigningstal verkar också sång och musik ha stått på programmet för det ser ut som en kör som står på scenen, och en orkester snett nedanför.

Livets brunns föregångare hette Tritonbrunnen, och den stod ungefär mitt på torget. Den placerades där 1859, då torget hette Stora torget, och finns sedan 1981 mittemellan tingsrätten och Göteborgsoperan.

Stora torget bytte namn till Hertig Johans torg 1888.

Källor: Ett flertal skrifter om Skövdes historia och konst.

Land arkitektur AB vann kommunens upphandling när det gäller Hertig Johans torgs nya utformning. I deras förslag, som nu ska bearbetas tillsammans med kommunen, är Livets brunn borttagen.

I förslaget står det att ”dessutom symboliserar skulpturgruppen, som vi uppfattar det, en syn på kvinna och man som är daterad”. Arkitekten syftar främst på statyn ”Våldet” där en man, med soldathjälm, piskar en kvinna som skyddar sig med armarna.

Våldet drar fram

Men det var inte en man som slår en kvinna som konstnären Ivar Johnsson tänkte på, eller ville visa, när han skapade just den statyn. Han ville visa våldet som drar fram över vår jord, och kvinnan är människorna som försöker skydda sig.

De fyra statyerna i brons i Livets brunn utgör en helhet. Ivar Johnsson skildrar med dem livets nedbrytande, uppbyggande och vårdande krafter.

”Såningsmannen” strör ut korn medan jordens ande svävar vid hans sida.

”Ynglingen” är beredd att sitta upp på en häst och blickar förväntansfullt mot framtiden.

”Den gamla” sträcker vårdande sina armar om det nya skottet som grönskar på den gamla knäckta stammen.

Och slutligen ”Våldet” iklädd sin tunga mantel och hjälm som drar fram med sin knutpiska över jorden. En bild som är lika aktuell i mänsklighetens våldsamma historia, som den är i dag.

Livets brunn vann

Livets brunn, och även Gyllen i Kyrkparken, invigdes den 23 september 1950. Då hade det gått sex år sedan drätselkammaren (kommunstyrelsen) inbjöd till en skulpturtävling eftersom man ville ha ett offentligt monument på Hertig Johans torg.

Det skulle helst ha formen av en fontän med motiv ur stadens historia eller den geografiska belägenheten, etc.

I den Egnellska fonden, som skulle betala monumentet, fanns 85 000 kronor tillgängliga för ändamålet. I november 1944 presenterades vinnaren då styrelsen för fonden beslutade att första pris skulle gå till Livets brunn.

Gertrud gillade Gyllen

Men de blev också mycket förtjusta i Helge Johanssons bidrag Gyllen, och föreslog att den skulle placeras i Kyrkparken. Gyllen var Gertrud Egnells personliga favorit och det var troligen hennes önskemål som gjorde att även Gyllen köptes in.

Statyn, som beställdes i en mindre skala än den konstnären först presenterade, visar Skövdes historia i bilder, bland annat S:ta Elin, Hertig Johan och stadsprivilegiebrevet, branden 1759 och Timboholmsskatten.

Fullt med folk

På invigningen av Livets brunn, som prins Bertil höll i, var torget fullt av besökare. Närmare 12 000 personer ska enligt uppgift ha varit där.

Förutom invigningstal verkar också sång och musik ha stått på programmet för det ser ut som en kör som står på scenen, och en orkester snett nedanför.

Livets brunns föregångare hette Tritonbrunnen, och den stod ungefär mitt på torget. Den placerades där 1859, då torget hette Stora torget, och finns sedan 1981 mittemellan tingsrätten och Göteborgsoperan.

Stora torget bytte namn till Hertig Johans torg 1888.

Källor: Ett flertal skrifter om Skövdes historia och konst.

Protokoll från Egnellska fonden

I protokollet ”fört vid sammanträde med Styrelsen för Gertrud och Th. Egnells donationsfond för Skövde stads förskönande 4 nov. 1944.” konstaterade man att den ”utlysta tävlingen angående en brunn för Hertig Johans torg möttes med livligt intresse”.

Man beslutade att föreslå stadsfullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att skriva avtal med Ivar Johnsson ”om utförande av den med första pris belönade ”Livets brunn”.

I nästa paragraf slår man fast att ”Gyllen”, som fick andra pris, ”av de sakkunniga ansetts hava ovanligt värdefulla egenskaper och kunna bliva en förnämlig prydnad för någon av stadens parker”.

Styrelsen anser vidare att den skulle passa bra i Kyrkparken och man hoppas att staden vill förskottera kostnaden.

Den 30 november samma år biföll stadsfullmäktige ”donationsfondsstyrelsens framställning rörande ifrågakomna båda konstverk.”

Källa: Protokoll publicerade på ljungstorpshistoria.se