30 mar 2016 17:07

30 mar 2016 17:07

Nedskräpning vid Nolhaga

SKÖVDE

Det är skräpigt i området kring den återvinningsstation som finns vid Coop Forum. Det framgår av ett klagomål till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Enligt uppgifter i anmälan blåser skräp över till slänten vid Storegården och även mot gångbanan från Kilbacken.

Det är andra gången som Mös tar emot motsvarande klagomål. Tidigare har FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB, svarat att ska ta in extra städning under våren.

Enligt uppgifter i anmälan blåser skräp över till slänten vid Storegården och även mot gångbanan från Kilbacken.

Det är andra gången som Mös tar emot motsvarande klagomål. Tidigare har FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB, svarat att ska ta in extra städning under våren.