30 mar 2016 16:32

31 mar 2016 06:21

Nya personliga ombud på plats

SKÖVDE: Hjälper med människor med psykiska funktionshinder

Johan Bergenfors och Klas Barkman har anställs av Skövde kommun som personligt ombud.

Deras uppgift blir att hjälpa vuxna med psykiska funktionshinder i deras myndighetskontakter.

Det finns inget lagkrav att kommunerna måste ha den servicen, men staten stöttar med ett statligt bidrag som motsvarar 60 procent av de två heltidstjänsterna.

Efter två pensionsavgångar saknade Skövde ombud under delar av 2015, men nu blåser socialtjänsten liv i verksamheten igen.

Johan Bergenfors och Klas Barkman anställdes från 1 mars med uppdraget att se till att den här gruppen får den hjälp de behöver och har rätt till.

– För en del är det svårt i kontakten med myndigheter och det kan vara ångestframkallande. Vi kan finnas med och lyssna och efteråt prata igenom och diskutera det som sagts vid mötet, berättar Johan Bergenfors.

Efter att verksamheten legat nere är duon nu på väg att bygga upp den på nytt. De söker kontakt med de personer över 18 år med psykiskt funktionshinder som behöver stöd.

Kostnadsfri

Hjälpen är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut. Klas och Johan säger att hjälpen utformas individuellt efter brukarens egna behov och villkor.

Det personliga ombudet får inget samordningsansvar eller annat ansvar för brukaren, men kan vara ett stöd för att få saker att flyta.

– Ett möte kan gå snabbt och det finns krav på att olika handlingsplaner. Ett möte mellan en myndighetsperson och en brukare är ett speciellt möte, men där kan vi som personliga ombud träffa brukaren på en annan arena och gå igenom vad som sagts, säger Johan Bergenfors, som tidigare arbetet inom både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Inte advokat

Klas Barkman har verkat inom socialtjänsten tidigare. Han betonar att ombuden inte kommer att agera som advokat för den enskilde.

– Vi jobbar på uppdrag av personen, men är ingen myndighet. Vid myndighetsbesök följer vi med som moraliskt stöd och har lyssnande öron.

Hur agerar ni om ni ser saker som är fel?

– Upptäcker vi systemfel ska vi rapportera det till länsstyrelsen, säger Barkman.

Varför har ni anställt två män?

– Vi anställde de två sökanden som hade bäst kompetens, säger avdelningschefen Eija Kilpala.

I Skaraborg finns personligt ombud i de flesta kommuner, men inte i Karlsborg, Töreboda och Gullspång.

Skövde kommuns personliga ombud går att nå via kommunens kontaktcenter, 0500–49 80 00.

Det finns inget lagkrav att kommunerna måste ha den servicen, men staten stöttar med ett statligt bidrag som motsvarar 60 procent av de två heltidstjänsterna.

Efter två pensionsavgångar saknade Skövde ombud under delar av 2015, men nu blåser socialtjänsten liv i verksamheten igen.

Johan Bergenfors och Klas Barkman anställdes från 1 mars med uppdraget att se till att den här gruppen får den hjälp de behöver och har rätt till.

– För en del är det svårt i kontakten med myndigheter och det kan vara ångestframkallande. Vi kan finnas med och lyssna och efteråt prata igenom och diskutera det som sagts vid mötet, berättar Johan Bergenfors.

Efter att verksamheten legat nere är duon nu på väg att bygga upp den på nytt. De söker kontakt med de personer över 18 år med psykiskt funktionshinder som behöver stöd.

Kostnadsfri

Hjälpen är kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut. Klas och Johan säger att hjälpen utformas individuellt efter brukarens egna behov och villkor.

Det personliga ombudet får inget samordningsansvar eller annat ansvar för brukaren, men kan vara ett stöd för att få saker att flyta.

– Ett möte kan gå snabbt och det finns krav på att olika handlingsplaner. Ett möte mellan en myndighetsperson och en brukare är ett speciellt möte, men där kan vi som personliga ombud träffa brukaren på en annan arena och gå igenom vad som sagts, säger Johan Bergenfors, som tidigare arbetet inom både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Inte advokat

Klas Barkman har verkat inom socialtjänsten tidigare. Han betonar att ombuden inte kommer att agera som advokat för den enskilde.

– Vi jobbar på uppdrag av personen, men är ingen myndighet. Vid myndighetsbesök följer vi med som moraliskt stöd och har lyssnande öron.

Hur agerar ni om ni ser saker som är fel?

– Upptäcker vi systemfel ska vi rapportera det till länsstyrelsen, säger Barkman.

Varför har ni anställt två män?

– Vi anställde de två sökanden som hade bäst kompetens, säger avdelningschefen Eija Kilpala.

I Skaraborg finns personligt ombud i de flesta kommuner, men inte i Karlsborg, Töreboda och Gullspång.

Skövde kommuns personliga ombud går att nå via kommunens kontaktcenter, 0500–49 80 00.

Fakta: Personligt ombud

2014 gjorde Socialstyrelsen uppföljning av verksamheten med personligt ombud. Då hade verksamheten funnit sedan 2000 då ett statligt bidrag till kommunerna infördes.

Rapporten visade då att 245 kommuner hade minst ett personligt ombud. Medelåldern bland ombuden var drygt 50 år och 65 procent av dem var kvinnor.

Enligt uppföljningen var de personliga ombuden till stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.

Brukarna har främst efterfrågat stöd i kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården samt i frågor om ekonomi.

Uppföljningen visar att verksamheten med personligt ombud är en välfungerande verksamhet och till stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.

Källa: Socialstyrelsen