30 mar 2016 15:59

30 mar 2016 15:59

Vill köpa in hotell Gästis

KARLSBORG: Kommunfullmäktiges möte i Karlsborg

Det blev en snopen sorti till förslaget om nya badavgifter vid Molidens sim- och idrottsanläggning under fullmäktiges möte på tisdagen. Förslaget som samtliga partier tidigare var överens om snubblade på punkten som innefattade gratisbad för de minsta barnen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har liksom andra förvaltningar i Karlsborg fått se över sina kostnader, eller att öka intäkterna. Priserna på Molidens badanläggning har inte höjts sedan 2011, och nu förslogs en höjning med fem kronor på entrépriset. Enligt Peter Lindroth var man dock överens om att stryka avgiften för bad för barn under sex år.

– Simkunnighet är något som vi prioriterar högt i kommunen och att ta bort badavgiften för barn under sex år är ju en jättebra grej, men nu ville centern återremitera ärendet, säger Lindroth.

Däremot godkändes en anhållan från AB Karlborgsbostäder att kunna förvärva fastigheten Karlsborg Gästis 7. Fastigheten som innehåller butiker, restaurang samt hotellet Gästis är en kommersiell fastighet som Karlsborgs kommun inte tillåts äga. Men kommunens fastighetsbolag kan göra det, hotelldelen ska då arrenderas ut.

– Det är för att säkerställa att det finns tillgång på fler hotellrum under turistsäsongen, alla turister ska kunna få en daglig och bra service i Karlsborg, menar Peter Lindroth.

Karlsborg kommer att ingå borgen för Vikaskogarna Fiber ekonomiska förening. Borgensbeloppet uppgår till 2,7 miljoner kronor och förbindelsen ska gälla under byggtiden fram till sommaren nästa år. Förutsättningen för borgensåtagandet är att Länsstyrelsen beviljar föreningen det sökta bidraget.

Kultur- och fritidsförvaltningen har liksom andra förvaltningar i Karlsborg fått se över sina kostnader, eller att öka intäkterna. Priserna på Molidens badanläggning har inte höjts sedan 2011, och nu förslogs en höjning med fem kronor på entrépriset. Enligt Peter Lindroth var man dock överens om att stryka avgiften för bad för barn under sex år.

– Simkunnighet är något som vi prioriterar högt i kommunen och att ta bort badavgiften för barn under sex år är ju en jättebra grej, men nu ville centern återremitera ärendet, säger Lindroth.

Däremot godkändes en anhållan från AB Karlborgsbostäder att kunna förvärva fastigheten Karlsborg Gästis 7. Fastigheten som innehåller butiker, restaurang samt hotellet Gästis är en kommersiell fastighet som Karlsborgs kommun inte tillåts äga. Men kommunens fastighetsbolag kan göra det, hotelldelen ska då arrenderas ut.

– Det är för att säkerställa att det finns tillgång på fler hotellrum under turistsäsongen, alla turister ska kunna få en daglig och bra service i Karlsborg, menar Peter Lindroth.

Karlsborg kommer att ingå borgen för Vikaskogarna Fiber ekonomiska förening. Borgensbeloppet uppgår till 2,7 miljoner kronor och förbindelsen ska gälla under byggtiden fram till sommaren nästa år. Förutsättningen för borgensåtagandet är att Länsstyrelsen beviljar föreningen det sökta bidraget.