31 mar 2016 16:51

31 mar 2016 16:51

Kommunen riskerar miljonvite

SKÖVDE: Bristerna måste rättas till omedelbart

Skövde kommun riskerar ett vite om en miljon kronor om inte bristerna på hemmen för ensamkommande flyktingbarn rättas till omedelbart.
Kommunens första åtgärdsplan underkänns som för långsam.

Det meddelade Inspektionen för vård och omsorg, IVO på torsdagen.

– IVO anser inte att verksamheten uppfyller kraven om trygghet och säkerhet och att verksamheten därmed inte är av god kvalitet enligt gällande lagstiftning. Lars Ericsson, inspektör på IVO, avdelning sydväst i ett pressmeddelande.

Allvarliga brister

Bristerna är så allvarliga att de måste rättas till omgående och senast 22 april.

SLA berättade redan i lördags om de allvarliga bristerna på kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

I en inspektion pekade IVO på kraftig överbeläggning, trängsel och situationer där ungdomar och barn känner sig otrygga och upplever rädsla.

Två av de allvarligare händelserna var när en ungdom försökte tända eld på sig själv och när personal blev hotade av en ungdom som svingade en biljardkö.

För långsamt

Kommunen svarade på rapporten den 16 mars och redogjorde för ett åtgärdspaket, men fick direkt underkänt IVO anser att åtgärderna ”är för allmänt hållna och att de inte är tillräckligt konkreta och skyndsamma mot bakgrund av de brister som finns i verksamheterna”

Därför kopplar nu IVO ett högt vite till kraven på snabba åtgärder.

– Vi har tagit emot 160 barn och IVO har hela tiden vetat om att vi tvingats dubbelbelägga. Då har vi uppfattat det som att det är ok, men nu säger de något annat. Det har varit jobbigt för hela förvaltningen få fram både boenden och personal. Det tar tid att anställa och vi kan ju inte rita lägenheter, kommenterar Elisabeth Svalefelt (M) som är ordförande i socialnämnden.

Det meddelade Inspektionen för vård och omsorg, IVO på torsdagen.

– IVO anser inte att verksamheten uppfyller kraven om trygghet och säkerhet och att verksamheten därmed inte är av god kvalitet enligt gällande lagstiftning. Lars Ericsson, inspektör på IVO, avdelning sydväst i ett pressmeddelande.

Allvarliga brister

Bristerna är så allvarliga att de måste rättas till omgående och senast 22 april.

SLA berättade redan i lördags om de allvarliga bristerna på kommunens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

I en inspektion pekade IVO på kraftig överbeläggning, trängsel och situationer där ungdomar och barn känner sig otrygga och upplever rädsla.

Två av de allvarligare händelserna var när en ungdom försökte tända eld på sig själv och när personal blev hotade av en ungdom som svingade en biljardkö.

För långsamt

Kommunen svarade på rapporten den 16 mars och redogjorde för ett åtgärdspaket, men fick direkt underkänt IVO anser att åtgärderna ”är för allmänt hållna och att de inte är tillräckligt konkreta och skyndsamma mot bakgrund av de brister som finns i verksamheterna”

Därför kopplar nu IVO ett högt vite till kraven på snabba åtgärder.

– Vi har tagit emot 160 barn och IVO har hela tiden vetat om att vi tvingats dubbelbelägga. Då har vi uppfattat det som att det är ok, men nu säger de något annat. Det har varit jobbigt för hela förvaltningen få fram både boenden och personal. Det tar tid att anställa och vi kan ju inte rita lägenheter, kommenterar Elisabeth Svalefelt (M) som är ordförande i socialnämnden.