31 mar 2016 14:15

31 mar 2016 14:15

Varnar för sämre patientsäkerhet

REGIONEN: Kommunerna oroas över neddragning inom vårdhygien

Västsvenska kommuner befarar att resurserna inom vårdhygien från sjukhusen ska dras ned och varnar för bristande patientsäkerhet.

Farhågorna framförs i ett brev till regionen. De grundas i en verksamhetsförändring i på Sahlgrenska i Göteborg, som kan innebära att resurserna till samarbetet med kommunerna angående arbetet med vårdhygien minskar eller uteblir.

– I Göteborg ska det dras ned. Vi har inte hört något om någon förändring i Skaraborg, men vi måste förekomma, säger Pia Jonsson-Axelsson, socialtjänststrateg vid Skaraborgs kommunalförbund.

Hon berättar att det finns ett gott samarbete i Skaraborg mellan kommunerna och vårdhygien på Skas.

Hygiensjuksköterskorna träffar ofta de medicinska ansvariga sjuksköterskorna hos kommunerna. Via kurser och genomgång av rutiner uppdateras kunskaperna.

– Vi har ett avtal och regionen har under flera år stöttat kommunerna med det här. Även om kommunerna har en skyldighet för hälso- och sjukvård så är det här samarbetet väldigt värdefullt, säger Pia Jonsson-Axelsson.

I brevet betonar Västkom, som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation, bland annat att kommunerna inte kan upprätthålla den specialistkompetens som hygiensköterskorna har, att en minskad eller utebliven handledning ökar riskerna för patienterna, att samverkan påverkas och att vårdhygien är en förutsättning för patientsäkerhet.

Regionens stab för hälso- och sjukvård tar skrivelsen på största allvar.

– Vi går just nu igenom skrivelsen, och ska ta reda på hur det ser ut, säger regionläkaren Thomas Brezicka.

Han tillägger:

– Vi tittar bland annat på vilka skyldigheter landstingen har. Kommunerna har ju ansvaret för frågan i den hälso- och sjukvård som de bedriver.

Vi har förgäves sökt Thomas Wahlberg, verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi på Skaraborgs sjukhus.

Farhågorna framförs i ett brev till regionen. De grundas i en verksamhetsförändring i på Sahlgrenska i Göteborg, som kan innebära att resurserna till samarbetet med kommunerna angående arbetet med vårdhygien minskar eller uteblir.

– I Göteborg ska det dras ned. Vi har inte hört något om någon förändring i Skaraborg, men vi måste förekomma, säger Pia Jonsson-Axelsson, socialtjänststrateg vid Skaraborgs kommunalförbund.

Hon berättar att det finns ett gott samarbete i Skaraborg mellan kommunerna och vårdhygien på Skas.

Hygiensjuksköterskorna träffar ofta de medicinska ansvariga sjuksköterskorna hos kommunerna. Via kurser och genomgång av rutiner uppdateras kunskaperna.

– Vi har ett avtal och regionen har under flera år stöttat kommunerna med det här. Även om kommunerna har en skyldighet för hälso- och sjukvård så är det här samarbetet väldigt värdefullt, säger Pia Jonsson-Axelsson.

I brevet betonar Västkom, som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation, bland annat att kommunerna inte kan upprätthålla den specialistkompetens som hygiensköterskorna har, att en minskad eller utebliven handledning ökar riskerna för patienterna, att samverkan påverkas och att vårdhygien är en förutsättning för patientsäkerhet.

Regionens stab för hälso- och sjukvård tar skrivelsen på största allvar.

– Vi går just nu igenom skrivelsen, och ska ta reda på hur det ser ut, säger regionläkaren Thomas Brezicka.

Han tillägger:

– Vi tittar bland annat på vilka skyldigheter landstingen har. Kommunerna har ju ansvaret för frågan i den hälso- och sjukvård som de bedriver.

Vi har förgäves sökt Thomas Wahlberg, verksamhetschef för hud, infektion, njurmedicin och kardiologi på Skaraborgs sjukhus.