01 apr 2016 21:17

01 apr 2016 21:17

De vill se den goda demensvården

SKÖVDE: Kommunen tar fram nytt demensprogram

Antalet personer med demenssjukdom ökar och därmed kraven på den kommunala omsorgen.
Nu har Skövde kommun tagit fram ett samlingsdokument som ska visa på den goda demensvården.

Vård- och omsorgsnämnden antog programmet i veckan och avdelningschefen Jonas Engelbrektsson kallar programmet ett samlingsdokument som riktar sig både till medborgare och till personal.

– Det är igen hyllvärmare utan en portal med länkar till fakta om demens.

Kommunens demenssamordnare Birgitta Persson har tillsammans med enhetscheferna Kristina Samuelsson och Sigrid Kliche varit med i den arbetsgrupp som tagit fram dokumentet.

De pekar på att den moderna demensvården ska utgå mer från individen. Det är personens vilja och behov som ska styra.

– Vi ska arbeta personcentrerat i stället för uppgiftsrelaterat. Vill personen inte duscha en dag ska denne få göra det en annan dag i stället. Vi ska se mer till personens behov i stället för att bocka av en lista av arbetsuppgifter, säger Birgitta Persson.

Ingen skillnad

Flera av kommunens demensboenden är vana vid att jobba efter den modellen sedan tidigare, men programmet syftar till att få med samtliga professioner och alla olika verksamheter.

Det ska inte vara någon skillnad om omsorgen utförs inom hemvården eller på särskilt boende.

– Vi ska prata samma språk i hela organisationen, säger Sigrid Kliche.

Webbversion

Dokumentet kommer att göra tillgängligt på kommunens hemsida. Senare kommer en mer utvecklad webbversion med klickbara länkar samt en enklare folder göras tillgänglig. En film som informerar om den kommunala demensvården planeras också.

– Vi vill öka kunskapen om demenssjukdomar och höja lägstanivån, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).

Vård- och omsorgsnämnden antog programmet i veckan och avdelningschefen Jonas Engelbrektsson kallar programmet ett samlingsdokument som riktar sig både till medborgare och till personal.

– Det är igen hyllvärmare utan en portal med länkar till fakta om demens.

Kommunens demenssamordnare Birgitta Persson har tillsammans med enhetscheferna Kristina Samuelsson och Sigrid Kliche varit med i den arbetsgrupp som tagit fram dokumentet.

De pekar på att den moderna demensvården ska utgå mer från individen. Det är personens vilja och behov som ska styra.

– Vi ska arbeta personcentrerat i stället för uppgiftsrelaterat. Vill personen inte duscha en dag ska denne få göra det en annan dag i stället. Vi ska se mer till personens behov i stället för att bocka av en lista av arbetsuppgifter, säger Birgitta Persson.

Ingen skillnad

Flera av kommunens demensboenden är vana vid att jobba efter den modellen sedan tidigare, men programmet syftar till att få med samtliga professioner och alla olika verksamheter.

Det ska inte vara någon skillnad om omsorgen utförs inom hemvården eller på särskilt boende.

– Vi ska prata samma språk i hela organisationen, säger Sigrid Kliche.

Webbversion

Dokumentet kommer att göra tillgängligt på kommunens hemsida. Senare kommer en mer utvecklad webbversion med klickbara länkar samt en enklare folder göras tillgänglig. En film som informerar om den kommunala demensvården planeras också.

– Vi vill öka kunskapen om demenssjukdomar och höja lägstanivån, säger nämndens ordförande Theres Sahlström (M).