01 apr 2016 13:11

01 apr 2016 13:11

Socialchefen kritisk mot Ivos kritik

SOCIALNÄMNDEN: "Ivo borde ha kommunicerat med de andra myndigheterna"

Kritiken från Ivo om hemmen för ensamkommande flyktingbarn är korrekt – men inte heller överraskande.
– Statens myndigheter måste kommunicera med varandra, säger Saeed Ardane, chef för sektor socialtjänst i Skövde.

SLA skrev i fredagens tidning att Skövde kommun hotas av en miljon kronor i vite av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anledningen är trängseln på boendena för ensamkommande flyktingbarn och att kommunens plan att komma tillrätta med problemen går för långsamt.

Mäktade inte med

Saeed Ardane håller med i kritiken. Men han säger också att man redan i oktober tog kontakt med Ivo och frågade hur man skulle hantera situationen när man under den tilltagande flyktingströmmen tog emot 160 barn – i stället för de 22 som man skrivit kontrakt med Migrationsverket om.

– Vi märkte att vi inte mäktade med och sade att vi hade stora bekymmer med våra boenden på grund av platsbristen, säger han.

Han anser att Ivo borde ha haft större förståelse för den extraordinära situationen som rådde i höstas.

– Migrationsverket och Länsstyrelsen gick ut och bad alla kommuner att hjälpa till. Ivo borde ha kommunicerat med dem i stället för att köra sitt eget race. Det gick inte att följa det normala systemet.

– Vi har stor bostadsbrist i Skövde och det tar dessutom tre till fyra månader att anställa extra personal.

Nya boenden

Senast den 22 april ska kommunen ha tagit fram en ny åtgärdsplan att visa upp för Ivo. Annars riskerar man vite. Men enligt Ardane kommer det inte att vara några problem.

– Det kommer vi klara. Vi kommer att ta fram en plan i dialog med Ivo. När vi är klara med en punkt går vi vidare med nästa, säger han och fortsätter:

– Vi har ordnat fem, sex nya boenden men det tar tid att få nyckeln till dem. Det ska upphandlas, byggas om och brandföreskrifterna är hårda. Kommer det inte 100 nya barn ska vi vara klara till sommaren.

SLA skrev i fredagens tidning att Skövde kommun hotas av en miljon kronor i vite av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anledningen är trängseln på boendena för ensamkommande flyktingbarn och att kommunens plan att komma tillrätta med problemen går för långsamt.

Mäktade inte med

Saeed Ardane håller med i kritiken. Men han säger också att man redan i oktober tog kontakt med Ivo och frågade hur man skulle hantera situationen när man under den tilltagande flyktingströmmen tog emot 160 barn – i stället för de 22 som man skrivit kontrakt med Migrationsverket om.

– Vi märkte att vi inte mäktade med och sade att vi hade stora bekymmer med våra boenden på grund av platsbristen, säger han.

Han anser att Ivo borde ha haft större förståelse för den extraordinära situationen som rådde i höstas.

– Migrationsverket och Länsstyrelsen gick ut och bad alla kommuner att hjälpa till. Ivo borde ha kommunicerat med dem i stället för att köra sitt eget race. Det gick inte att följa det normala systemet.

– Vi har stor bostadsbrist i Skövde och det tar dessutom tre till fyra månader att anställa extra personal.

Nya boenden

Senast den 22 april ska kommunen ha tagit fram en ny åtgärdsplan att visa upp för Ivo. Annars riskerar man vite. Men enligt Ardane kommer det inte att vara några problem.

– Det kommer vi klara. Vi kommer att ta fram en plan i dialog med Ivo. När vi är klara med en punkt går vi vidare med nästa, säger han och fortsätter:

– Vi har ordnat fem, sex nya boenden men det tar tid att få nyckeln till dem. Det ska upphandlas, byggas om och brandföreskrifterna är hårda. Kommer det inte 100 nya barn ska vi vara klara till sommaren.