01 apr 2016 06:00

01 apr 2016 06:00

Utjämningsdamm oroar boende i Igelstorp

IGELSTORP

Fastighetsägare i Igelstorp reagerar nu på den höga vattennivån i den gamla utjämningsdammen nära samhället.
– Vi håller på att ta in priser på en inhägnad, säger Sven-Eric Stenermark, enhetschef vid Skövde VA.

Sedan kommunen restaurerade upp dammen, som länge varit igenvuxen och fylld med ogräs, har vattennivån sakta stigit och ligger som en spegel nära bostäderna på Solstrålevägen i Igelstorp. Elin Wedholm bor själv nära dammen och varit i kontakt med kommunen för att försöka få till en inhägnad med tanke på olycksrisken.

– Vi är många familjer med små barn som tycker det är konstigt att man kan få ha den vattenfylld utan att det finns stängsel när det ligger så nära alla fastigheter inne i samhället. De flesta barn har tyvärr en dragningskraft till vatten och vi vill att åtgärder vidtas innan det händer en olycka. Om jag som privatperson gräver en pool på min tomt måste jag se till att det finns inhägnad, säger hon till SLA.

– Men varje gång vi påtalat detta har vi fått till svar att det inte finns några pengar.

Utjämnar nivån

Enligt Sven-Eric Stenermark, enhetschef på Skövde VA, används dammen för att utjämna den volym av vatten som uppstår vid kraftiga regn eller vid snösmältning. Spillvattenledningen från Igelstorp ansluter till Skövde österifrån och korsar Ösan vid Asketorp. När nivåerna stiger i systemet vid Ösan så stängs en av pumparna i Igelstorp av automatiskt och flödet anpassas till ledningsnätets kapacitet.

– Så mycket vatten som det är nu är det normalt sett inte i dammen under resterande delen av året, och vattennivån kommer att sjunka framöver. Samtidigt som jag förstår att närboende kan känna oro nu är de ser vattnet så här tydligt, så har dammen legat där på samma plats sedan 1970-talet utan att vi har fått några som helst reaktioner. Det är först nu efter att vi har rensat upp som de boende har hört av sig, säger Stenermark som dock inte utesluter en inhägnad.

– Vi undersöker om det finns ekonomiskt utrymme och håller på att ta in priser. Vår verksamhet finansieras inte utav skattemedel utan är taxefinansierad.

Sedan kommunen restaurerade upp dammen, som länge varit igenvuxen och fylld med ogräs, har vattennivån sakta stigit och ligger som en spegel nära bostäderna på Solstrålevägen i Igelstorp. Elin Wedholm bor själv nära dammen och varit i kontakt med kommunen för att försöka få till en inhägnad med tanke på olycksrisken.

– Vi är många familjer med små barn som tycker det är konstigt att man kan få ha den vattenfylld utan att det finns stängsel när det ligger så nära alla fastigheter inne i samhället. De flesta barn har tyvärr en dragningskraft till vatten och vi vill att åtgärder vidtas innan det händer en olycka. Om jag som privatperson gräver en pool på min tomt måste jag se till att det finns inhägnad, säger hon till SLA.

– Men varje gång vi påtalat detta har vi fått till svar att det inte finns några pengar.

Utjämnar nivån

Enligt Sven-Eric Stenermark, enhetschef på Skövde VA, används dammen för att utjämna den volym av vatten som uppstår vid kraftiga regn eller vid snösmältning. Spillvattenledningen från Igelstorp ansluter till Skövde österifrån och korsar Ösan vid Asketorp. När nivåerna stiger i systemet vid Ösan så stängs en av pumparna i Igelstorp av automatiskt och flödet anpassas till ledningsnätets kapacitet.

– Så mycket vatten som det är nu är det normalt sett inte i dammen under resterande delen av året, och vattennivån kommer att sjunka framöver. Samtidigt som jag förstår att närboende kan känna oro nu är de ser vattnet så här tydligt, så har dammen legat där på samma plats sedan 1970-talet utan att vi har fått några som helst reaktioner. Det är först nu efter att vi har rensat upp som de boende har hört av sig, säger Stenermark som dock inte utesluter en inhägnad.

– Vi undersöker om det finns ekonomiskt utrymme och håller på att ta in priser. Vår verksamhet finansieras inte utav skattemedel utan är taxefinansierad.