02 apr 2016 06:00

02 apr 2016 06:00

Anställd kvinna bemöts nedlåtande

SKÖVDE: Vd krävde åtgärder av generaldirektör

En kvinnlig anställd på ett Skövdeföretag bemöts nedlåtande av chefer vid en statlig myndighet, enligt företagets vd. Denne har nu vänt sig till myndighetens generaldirektör.
– Jag har framfört hur jag anser att detta ska lösas, men har fått nej, säger vd:n till SLA.

Det är en mycket jobbig och påfrestade situation som har uppstått på Skövdeföretaget. Enligt vd:n är det manliga chefer vid en statlig myndighet som vid kontakter med en kvinna som är anställd på företaget visar en nedlåtande attityd mot henne.

”Har accelererat”

– Detta har pågått en längre tid med det har accelererat på sistone. Jag kan inte acceptera hur de bemöter henne, det är inte okej överhuvudtaget, säger vd:n vid Skövdeföretaget.

För att få en lösning på den uppkomna situationen har vd:n nu vänt sig till myndighetens personalchef och senare också till generaldirektören, men enligt vd:n har ingen förbättring skett.

– Vi vill inte ha det så här längre, det är inte acceptabelt.

Kontaktade chefer

– Jag har i kontakter, både skriftligen och muntligen, med personalchef och generaldirektör krävt att vissa åtgärder vidtas så att vi slipper de här problemen.

Men enligt vd:n har svaret från myndigheten varit att man inte tänker vidta dessa åtgärder.

– Det är beskedet jag har fått.

Men vd:n, som är tydlig med att man inte accepterar att det nedlåtande bemötandet fortsätter, säger att man ännu inte vet hur man ska gå vidare.

”Känsligt ärende”

– Vi funderar på det och kommer att arbeta vidare med frågan, men som alla förstår är detta ett både jobbigt och känsligt ärende.

SLA har sökt generaldirektören för en kommentar, dock utan framgång.

Det är en mycket jobbig och påfrestade situation som har uppstått på Skövdeföretaget. Enligt vd:n är det manliga chefer vid en statlig myndighet som vid kontakter med en kvinna som är anställd på företaget visar en nedlåtande attityd mot henne.

”Har accelererat”

– Detta har pågått en längre tid med det har accelererat på sistone. Jag kan inte acceptera hur de bemöter henne, det är inte okej överhuvudtaget, säger vd:n vid Skövdeföretaget.

För att få en lösning på den uppkomna situationen har vd:n nu vänt sig till myndighetens personalchef och senare också till generaldirektören, men enligt vd:n har ingen förbättring skett.

– Vi vill inte ha det så här längre, det är inte acceptabelt.

Kontaktade chefer

– Jag har i kontakter, både skriftligen och muntligen, med personalchef och generaldirektör krävt att vissa åtgärder vidtas så att vi slipper de här problemen.

Men enligt vd:n har svaret från myndigheten varit att man inte tänker vidta dessa åtgärder.

– Det är beskedet jag har fått.

Men vd:n, som är tydlig med att man inte accepterar att det nedlåtande bemötandet fortsätter, säger att man ännu inte vet hur man ska gå vidare.

”Känsligt ärende”

– Vi funderar på det och kommer att arbeta vidare med frågan, men som alla förstår är detta ett både jobbigt och känsligt ärende.

SLA har sökt generaldirektören för en kommentar, dock utan framgång.