02 apr 2016 09:35

02 apr 2016 13:40

Camilla först till Idol - köade hela natten

SLA följer uttagningarna under dagen

Camilla Fransson 27 år från Mariestad köade hela natten för att vara först i kön till Idoluttagningen. Hör henne värma upp med Highway to hell och se hela den långa kön som ringlar sig runt kulturhustorget.