02 apr 2016 16:12

02 apr 2016 16:12

Moderaterna villbehålla Livets brunn

SKÖVDE

Moderaterna i Skövde vill behålla Livets brunn på Hertig Johans torg.
– Själva brunnen är viktig att bevara, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Arbetet med att ta fram ett skarpt förslag till ett nytt modernt torg pågår på tjänstemannanivå. För att inte det slutliga förslaget ska gå helt emot vad politikerna tycker ska nu de olika partigrupperna säga sitt om det gestaltningsprogram som presenteras.

Partiernas yttranden ska lämnas in i nästa vecka. Moderaterna har bestämt sig för att det omdiskuterade konstverket Livets brunn ska vara kvar på Hertig Johans torg.

– Vi vill att brunnen införlivas i ett förslag till nytt torg. Vi trycker också på att det ska finnas sittplatser, uteserveringar och grönska. Torget ska vara en trevlig och hållbar mötesplats i många år, säger Jonsson.

M låser sig inte vid att brunnen ska ligga kvar exakt som i dag. Partiet säger också att arkitekterna som arbetar med förslaget kommer fram med två alternativ att ta ställning till om det i sig inte är fördyrande.

Arbetet med att ta fram ett skarpt förslag till ett nytt modernt torg pågår på tjänstemannanivå. För att inte det slutliga förslaget ska gå helt emot vad politikerna tycker ska nu de olika partigrupperna säga sitt om det gestaltningsprogram som presenteras.

Partiernas yttranden ska lämnas in i nästa vecka. Moderaterna har bestämt sig för att det omdiskuterade konstverket Livets brunn ska vara kvar på Hertig Johans torg.

– Vi vill att brunnen införlivas i ett förslag till nytt torg. Vi trycker också på att det ska finnas sittplatser, uteserveringar och grönska. Torget ska vara en trevlig och hållbar mötesplats i många år, säger Jonsson.

M låser sig inte vid att brunnen ska ligga kvar exakt som i dag. Partiet säger också att arkitekterna som arbetar med förslaget kommer fram med två alternativ att ta ställning till om det i sig inte är fördyrande.