02 apr 2016 06:00

02 apr 2016 07:07

"Ta ett helhetsgrepp"

SKÖVDE: Skövde city och Fastighetsägarna

Ta ett helhetsgrepp när Hertig Johans torg och gata byggs om. Det tycker Gustaf Wikblom, Skövde city, och Mattias Peterson, Fastighetsägarna.
– Det är viktigt att bygga rätt, det har funkat i andra städer, vi behöver inte uppfinna hjulet i Skövde, säger Wikblom och nämner ledord som öppet, tillgängligt och tryggt.

Hertig Johans torg och Hertig Johans gata i Skövde centrum ska byggas om. SLA har tidigare berättat att det är Land Arkitektur AB som ska sköta utformningen. I det förslaget ingår bland annat att Livets brunn ersätts av en ny vattenanläggning.

– Men hela projektet får inte bara kretsa kring Livets brunn. Det är klart att det är viktigt att ha kvar kulturen och det är ett fint konstverk, men det är bättre att bygga för framtiden och kanske se över en eventuell flytt än att behålla fontänen på torget. Om man tittar över torget var man rör sig mest så är det diagonalt från Commerce ner mot S:ta Helena kyrka, den står mitt i det flödet, säger Gustaf Wikblom, centrumledare i Skövde city.

Viktig fråga

Han och Mattias Peterson, ansvarig för näringspolitik (där ingår stadsutveckling) hos Fastighetsägarna, samverkar i många frågor. Utformningen av Hertig Johans torg och gata är just en sådan.

– Det man kan skapa tillsammans ger en beständighet i värde över tid och gör platsen attraktiv. Försvinner attraktiviteten i en plats försvinner besökarna, då försvinner hyresgästerna, då sjunker fastighetsvärdena och en negativ spiral är i gång. Därför är det viktigt att man alltid är på de här frågorna, säger Peterson.

Slutresultatet de önskar är bland annat öppet, lättillgängligt, tryggt och attraktivt. Så att det blir ett stadsrum, ett vardagsrum, ett finrum eller Skövdes skyltfönster utåt. Och när man ändå bygger om så efterlyser de ett helhetsgrepp.

– Man missar en bit av Hertig Johans gata som är rätt så viktig att få samma karaktär på och det är den som går upp mot stadshuset, säger Wikblom.

Kulturhustorget tycker de också behöver tas med eftersom det kan bli en bra mötesplats. Även ett mer livligt torg efterfrågas.

– Man behöver göra en översyn på vad man får göra på Hertig Johans torg, säger Wikblom.

– Att restaurangerna flyttar ut, det vore toppen. Det går på andra ställen, säger Peterson och nämner Borås som exempel.

– Möjligheter finns det, hur många som helst, säger Wikblom.

Hertig Johans torg och Hertig Johans gata i Skövde centrum ska byggas om. SLA har tidigare berättat att det är Land Arkitektur AB som ska sköta utformningen. I det förslaget ingår bland annat att Livets brunn ersätts av en ny vattenanläggning.

– Men hela projektet får inte bara kretsa kring Livets brunn. Det är klart att det är viktigt att ha kvar kulturen och det är ett fint konstverk, men det är bättre att bygga för framtiden och kanske se över en eventuell flytt än att behålla fontänen på torget. Om man tittar över torget var man rör sig mest så är det diagonalt från Commerce ner mot S:ta Helena kyrka, den står mitt i det flödet, säger Gustaf Wikblom, centrumledare i Skövde city.

Viktig fråga

Han och Mattias Peterson, ansvarig för näringspolitik (där ingår stadsutveckling) hos Fastighetsägarna, samverkar i många frågor. Utformningen av Hertig Johans torg och gata är just en sådan.

– Det man kan skapa tillsammans ger en beständighet i värde över tid och gör platsen attraktiv. Försvinner attraktiviteten i en plats försvinner besökarna, då försvinner hyresgästerna, då sjunker fastighetsvärdena och en negativ spiral är i gång. Därför är det viktigt att man alltid är på de här frågorna, säger Peterson.

Slutresultatet de önskar är bland annat öppet, lättillgängligt, tryggt och attraktivt. Så att det blir ett stadsrum, ett vardagsrum, ett finrum eller Skövdes skyltfönster utåt. Och när man ändå bygger om så efterlyser de ett helhetsgrepp.

– Man missar en bit av Hertig Johans gata som är rätt så viktig att få samma karaktär på och det är den som går upp mot stadshuset, säger Wikblom.

Kulturhustorget tycker de också behöver tas med eftersom det kan bli en bra mötesplats. Även ett mer livligt torg efterfrågas.

– Man behöver göra en översyn på vad man får göra på Hertig Johans torg, säger Wikblom.

– Att restaurangerna flyttar ut, det vore toppen. Det går på andra ställen, säger Peterson och nämner Borås som exempel.

– Möjligheter finns det, hur många som helst, säger Wikblom.