04 apr 2016 13:10

04 apr 2016 13:10

"Åk helst kollektivt"

SKÖVDE: Byggstart på måndagen för efterlängtad cirkulationsplats

Det blir mycket trafikkrångel maj till juli, men resten av byggtiden för den nya cirkulationsplatsen vid Huseby blir störningarna små.
– Vi hoppas att flertalet trafikanter väljer att åka kollektivt under byggtiden, säger Marie Söderlid, Trafikverket.

2013 bestämdes att det ska bli en cirkulationsplats för att lösa trafikproblemen vid Husebykorset, denna trafiktäta korsning där riksväg 49 möter väg 194, strax utanför Skövde. Särskilt i rusningstid är korsningen ett irriterade moment för framför allt trafiken från Hjo och för boende i området som kör på anslutande grusvägar det kan bli lång väntetid. Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg med cirka 12 600 fordon per dygn.

Efterlängtad byggstart

Men nu ska det bli en total förbättring. På måndagen inleddes arbetet med att bygga en cirkulationsplats som mäter 56 meter i diameter.

– Jag har förstått att cirkulationsplatsen är efterlängtad, säger Stig Ek, platschef för huvudentreprenören Svevia.

Marie Söderlid, projektledare Trafikverket, håller med.

– Vi vet att det är väldigt många som har väntat på att bygget ska komma i gång och att de är nöjda över att det blir en förbättring av trafiksituationen och säkerheten.

Att bygga där det är tät trafik är en utmaning.

– Men vi försöker att lösa det så smidigt som möjligt för alla trafikanter. Fram till i mitten av maj påverkas trafiken inte så mycket, vi kommer att sätta upp en barriär mot vägen och bygga så mycket vi kan av cirkulationsplatsen norr ut, säger Stig Ek.

”Åk kollektivt”

Men från mitten av maj och till i juli blir det riktigt besvärligt i korsningen när resterande del ska byggas.

– Vi vädjar därför till folk att helst åka kollektivt under den perioden. Om man inte kan det kanske man kan välja andra vägar, eller samåka för att minska trycket på byggplatsen, säger Marie Söderlid.

Trafiken från Hjo kommer under en period att ledas via en tillfällig väg i korsningen och trafiken från grusvägen Nyborgsvägen ska inte påverkas i någon större omfattning under byggtiden.

I augusti ska cirkulationsplatsen vara i princip färdig, då återstår bara asfaltering och linjemålning och från och med den sista september är den helt klar.

Då har korsningen inte bara förvandlats till en cirkulationsplats, då är även de nya busshållplatserna väster om rondellen klara och platsen har också fått anslutande gång- och cykelvägar, allt till en kostnad på elva miljoner kronor.

2013 bestämdes att det ska bli en cirkulationsplats för att lösa trafikproblemen vid Husebykorset, denna trafiktäta korsning där riksväg 49 möter väg 194, strax utanför Skövde. Särskilt i rusningstid är korsningen ett irriterade moment för framför allt trafiken från Hjo och för boende i området som kör på anslutande grusvägar det kan bli lång väntetid. Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i hela Skaraborg med cirka 12 600 fordon per dygn.

Efterlängtad byggstart

Men nu ska det bli en total förbättring. På måndagen inleddes arbetet med att bygga en cirkulationsplats som mäter 56 meter i diameter.

– Jag har förstått att cirkulationsplatsen är efterlängtad, säger Stig Ek, platschef för huvudentreprenören Svevia.

Marie Söderlid, projektledare Trafikverket, håller med.

– Vi vet att det är väldigt många som har väntat på att bygget ska komma i gång och att de är nöjda över att det blir en förbättring av trafiksituationen och säkerheten.

Att bygga där det är tät trafik är en utmaning.

– Men vi försöker att lösa det så smidigt som möjligt för alla trafikanter. Fram till i mitten av maj påverkas trafiken inte så mycket, vi kommer att sätta upp en barriär mot vägen och bygga så mycket vi kan av cirkulationsplatsen norr ut, säger Stig Ek.

”Åk kollektivt”

Men från mitten av maj och till i juli blir det riktigt besvärligt i korsningen när resterande del ska byggas.

– Vi vädjar därför till folk att helst åka kollektivt under den perioden. Om man inte kan det kanske man kan välja andra vägar, eller samåka för att minska trycket på byggplatsen, säger Marie Söderlid.

Trafiken från Hjo kommer under en period att ledas via en tillfällig väg i korsningen och trafiken från grusvägen Nyborgsvägen ska inte påverkas i någon större omfattning under byggtiden.

I augusti ska cirkulationsplatsen vara i princip färdig, då återstår bara asfaltering och linjemålning och från och med den sista september är den helt klar.

Då har korsningen inte bara förvandlats till en cirkulationsplats, då är även de nya busshållplatserna väster om rondellen klara och platsen har också fått anslutande gång- och cykelvägar, allt till en kostnad på elva miljoner kronor.