04 apr 2016 06:00

04 apr 2016 11:23

M vill behålla Livets brunn

CENTRUM: Partierna om torgförändringen

Moderaterna och Kristdemokraterna i Skövde vill behålla Livets brunn på Hertig Johans torg.
Socialdemokraterna vill bevara brunnen, men öppnar för att den kan flyttas till annan plats.

Arbetet med att ta fram ett skarpt förslag till ett nytt modernt torg pågår på tjänstemannanivå. För att det slutliga förslaget inte ska gå helt emot vad politikerna tycker får partigrupperna nu säga sitt om det gestaltningsprogram som har presenterats.

Yttrar sig

Partiernas yttranden ska lämnas under veckan. Moderaterna har bestämt sig för att Livets brunn ska vara kvar på Hertig Johans torg.

– Själva brunnen är viktig att bevara och vi vill att den ska finnas kvar på torget. Vi trycker också på att det ska finnas sittplatser, uteserveringar och grönska. Torget ska vara en trevlig och hållbar mötesplats i många år, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

M låser sig inte vid att brunnen ska ligga kvar exakt som i dag och vill gärna se två olika förslag om det i sig inte är fördyrande.

KD nobbar flytt

Även Kristdemokraterna vill låta brunnen vara kvar på torget.

– Vi tar ställning för att Ivar Johnsons skulpturgrupp ska finnas kvar på torget. En flytt av Livets Brunn till annan del av torget kan diskuteras, men vi tror i första hand på att ändra den direkta omgivningen av skulpturgruppen så att den öppnas upp mot torget, skriver Conny Brännberg i KD:s yttrande.

Tänker framåt

Socialdemokraterna utesluter inte att konstverket kan flyttas till annan plats.

– Vi är positiva till gestaltningsförslaget som har bra idéer som tänker framåt. Torget görs mer levande och knyts i hop med Hertig Johans gata ner mot Resecentrum. Gatan går att utveckla mycket med fler bland annat uteserveringar, säger oppositionsrådet Marie Ekman (S).

– Vi kan köpa att Livets brunn försvinner, men då är det viktigt att den får en annan bra placering, säger Ekman.

Övriga partiers yttranden var inte kända för SLA under söndagen.

Arbetet med att ta fram ett skarpt förslag till ett nytt modernt torg pågår på tjänstemannanivå. För att det slutliga förslaget inte ska gå helt emot vad politikerna tycker får partigrupperna nu säga sitt om det gestaltningsprogram som har presenterats.

Yttrar sig

Partiernas yttranden ska lämnas under veckan. Moderaterna har bestämt sig för att Livets brunn ska vara kvar på Hertig Johans torg.

– Själva brunnen är viktig att bevara och vi vill att den ska finnas kvar på torget. Vi trycker också på att det ska finnas sittplatser, uteserveringar och grönska. Torget ska vara en trevlig och hållbar mötesplats i många år, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

M låser sig inte vid att brunnen ska ligga kvar exakt som i dag och vill gärna se två olika förslag om det i sig inte är fördyrande.

KD nobbar flytt

Även Kristdemokraterna vill låta brunnen vara kvar på torget.

– Vi tar ställning för att Ivar Johnsons skulpturgrupp ska finnas kvar på torget. En flytt av Livets Brunn till annan del av torget kan diskuteras, men vi tror i första hand på att ändra den direkta omgivningen av skulpturgruppen så att den öppnas upp mot torget, skriver Conny Brännberg i KD:s yttrande.

Tänker framåt

Socialdemokraterna utesluter inte att konstverket kan flyttas till annan plats.

– Vi är positiva till gestaltningsförslaget som har bra idéer som tänker framåt. Torget görs mer levande och knyts i hop med Hertig Johans gata ner mot Resecentrum. Gatan går att utveckla mycket med fler bland annat uteserveringar, säger oppositionsrådet Marie Ekman (S).

– Vi kan köpa att Livets brunn försvinner, men då är det viktigt att den får en annan bra placering, säger Ekman.

Övriga partiers yttranden var inte kända för SLA under söndagen.