04 apr 2016 16:38

04 apr 2016 16:38

Man anmäler Unionen till Arn

SKÖVDE

En man i Skövde har anmält Unionen till Allmänna reklamationsnämnden eftersom han anser att de hanterar uppsägningar på ett oskäligt sätt.

När han ville avsluta sitt medlemskap fick han beskedet att han måste fylla i en fysisk blankett som först måste postas till mannens adress.

Därefter fick han beskedet att uppsägningstiden är två månadsskiften. Mannen anser att Unionen har oskäliga formkrav på sin uppsägningsprocess samt att uppsägningstiden är oskäligt lång.

Mannen hänvisar till lagar i marknadsdomstolen, både när det gäller krav på skriftlig uppsägning och även uppsägningstiden samt till Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande då han inte ser sig som en traditionell medlem utan mer har ett kundförhållande till Unionen.

När han ville avsluta sitt medlemskap fick han beskedet att han måste fylla i en fysisk blankett som först måste postas till mannens adress.

Därefter fick han beskedet att uppsägningstiden är två månadsskiften. Mannen anser att Unionen har oskäliga formkrav på sin uppsägningsprocess samt att uppsägningstiden är oskäligt lång.

Mannen hänvisar till lagar i marknadsdomstolen, både när det gäller krav på skriftlig uppsägning och även uppsägningstiden samt till Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande då han inte ser sig som en traditionell medlem utan mer har ett kundförhållande till Unionen.