05 apr 2016 16:14

05 apr 2016 16:14

Förskolans lärare visade arbete

SKÖVDE: Förskolans pedagoger visade utställning i Stadshuset

Inom ramen för förskolelyftet har kommunen satsat på utbildning åt förskolelärare. Ett 50-tal av Skövdes pedagoger har gått en kurs med inriktning mot en interkulturell förskoleverksamhet. På tisdagen redovisade de sina arbeten med en utställning i Stadshuset.

Det är ett 50-tal förskolepedagoger från förskolor i Skövde som genomgått kompetensutbildningen som satsar på flerspråklighet och interkulturellt arbete inom förskolelyftet. Distanskursen som ger lärarna 7,5 högskolepoäng har hållits av högskolan i Jönköping, Jönköping University, och därifrån får Skövdepersonalen idel beröm.

– Gänget i Skövde är engagerade och positiva, jag är djupt imponerad av den personal som förskolorna i Skövde har, säger Susanna Anderstedt, kursansvarig. Hon har lett kursen tillsammans med bildläraren och konstnären Helena Inland-Blom.

På Ekängens förskola har barnen och lärarna arbetat på temat med en panda som barnen döpte till Pandoj. Pandan fick följa med på många äventyr med barnen, de 21 barnen turades om att ta med gossedjuret på hembesök.

– Det var barnens egen idé, de ville inte att pandan skulle vara själv på natten, säger förskoleläraren Kicki Wenäll. På Resecentrum träffade vi en man som sett levande pandor i Kina, det var spännande för barnen när han berättade om det. Vi stötte på honom när vi samlade in förslag på vart man vill resa, berättar hon.

I montern som Lundagården och Montessori förskolorna har samarbetat om står ett praktfullt hjärta.

– Barnen har smyckat det och de är mycket stolta över sitt hjärta, nu hoppas vi det kan få en plats i Kulturhuset, säger Jacqueline Tjällman på Lundagården.

Det är ett 50-tal förskolepedagoger från förskolor i Skövde som genomgått kompetensutbildningen som satsar på flerspråklighet och interkulturellt arbete inom förskolelyftet. Distanskursen som ger lärarna 7,5 högskolepoäng har hållits av högskolan i Jönköping, Jönköping University, och därifrån får Skövdepersonalen idel beröm.

– Gänget i Skövde är engagerade och positiva, jag är djupt imponerad av den personal som förskolorna i Skövde har, säger Susanna Anderstedt, kursansvarig. Hon har lett kursen tillsammans med bildläraren och konstnären Helena Inland-Blom.

På Ekängens förskola har barnen och lärarna arbetat på temat med en panda som barnen döpte till Pandoj. Pandan fick följa med på många äventyr med barnen, de 21 barnen turades om att ta med gossedjuret på hembesök.

– Det var barnens egen idé, de ville inte att pandan skulle vara själv på natten, säger förskoleläraren Kicki Wenäll. På Resecentrum träffade vi en man som sett levande pandor i Kina, det var spännande för barnen när han berättade om det. Vi stötte på honom när vi samlade in förslag på vart man vill resa, berättar hon.

I montern som Lundagården och Montessori förskolorna har samarbetat om står ett praktfullt hjärta.

– Barnen har smyckat det och de är mycket stolta över sitt hjärta, nu hoppas vi det kan få en plats i Kulturhuset, säger Jacqueline Tjällman på Lundagården.