05 apr 2016 06:00

05 apr 2016 06:00

Länsstyrelsen kan överklaga

CEMENTA: "Ledamöterna är splittrade"

Länsstyrelsen i Västra Götaland överväger om de ska överklaga Cementadomen.
– Vi har möjligheten, men har inte tagit ställning, säger Jan Mastera.

Han är en av de tjänstemän som företrätt länsstyrelsen i den flera år långa processen om Cementas ansökan om fortsatt kalkstensbrytning i Våmb.

Samordnat

Han har också samordnat länsstyrelsens yttrande som i båda de genomförda huvudförhandlingarna var negativt till fortsatt bryttillstånd.

Bristfällig

– Domen gick ju inte riktig vår väg. Vi har en annan inställning, men även ledamöterna är ju splittrade i domen, säger Mastera.

Två av mark- och miljödomstolens ledamöter ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig och att tillstånd inte kunde ges.

Jan Mastera säger att han och kollegorna på länsstyrelsen kommer att diskutera frågan om att överklaga under veckan. Sista dag att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen är den 11 april.

För att den domstolen ska ta upp målet krävs att den beviljar prövningstillstånd.

Att domstolen är så pass oenig på viktiga punkter ser Mastera som en möjlighet att begära en ny prövning.

Få gehör

Någon särskild rutin för vilka ärenden som är aktuella att överklaga har inte länsstyrelsen.

– Vi gör avvägningar från fall till fall. Det handlar om vår möjlighet att få gehör för vår inställning.

Han är en av de tjänstemän som företrätt länsstyrelsen i den flera år långa processen om Cementas ansökan om fortsatt kalkstensbrytning i Våmb.

Samordnat

Han har också samordnat länsstyrelsens yttrande som i båda de genomförda huvudförhandlingarna var negativt till fortsatt bryttillstånd.

Bristfällig

– Domen gick ju inte riktig vår väg. Vi har en annan inställning, men även ledamöterna är ju splittrade i domen, säger Mastera.

Två av mark- och miljödomstolens ledamöter ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig och att tillstånd inte kunde ges.

Jan Mastera säger att han och kollegorna på länsstyrelsen kommer att diskutera frågan om att överklaga under veckan. Sista dag att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen är den 11 april.

För att den domstolen ska ta upp målet krävs att den beviljar prövningstillstånd.

Att domstolen är så pass oenig på viktiga punkter ser Mastera som en möjlighet att begära en ny prövning.

Få gehör

Någon särskild rutin för vilka ärenden som är aktuella att överklaga har inte länsstyrelsen.

– Vi gör avvägningar från fall till fall. Det handlar om vår möjlighet att få gehör för vår inställning.