05 apr 2016 16:35

05 apr 2016 16:35

MP ifrågasättertorginvestering

SKÖVDE

Miljöpartiet i Skövde gillar många av idéerna till nytt utseende på Hertig Johans torg och kyrkparken.

I sitt yttrande pekar MP på flera positiva idéer, men ifrågasätter samtidigt behovet av att lägga stora pengar på förändringen. Torget upplevs redan idag som en aktiv plats med många evenemang och möjligheter att samlas skriver Miljöpartiet.

Partiet pekar också på behovet av att presentera en alternativ plats för Livets brunn om den ska tas bort.

I sitt yttrande pekar MP på flera positiva idéer, men ifrågasätter samtidigt behovet av att lägga stora pengar på förändringen. Torget upplevs redan idag som en aktiv plats med många evenemang och möjligheter att samlas skriver Miljöpartiet.

Partiet pekar också på behovet av att presentera en alternativ plats för Livets brunn om den ska tas bort.