05 apr 2016 12:47

05 apr 2016 12:47

Patric Eriksson ny ordförande

SISP

Gothia innovations vd, Patric Eriksson, valdes på tisdagen till ny styrelseordförande för branschföreningen Swedish incubators & science parks, SISP.

– Jag känner mig stolt över att få företräda vår bransch som är en viktig del i Sveriges infrastruktur för att framtidssäkra landets innovationsförmåga och välfärd, säger Patric Eriksson.

Styrelsen främjar erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och marknadsför de möjligheter som skapas i innovationsmiljöerna.

– Jag känner mig stolt över att få företräda vår bransch som är en viktig del i Sveriges infrastruktur för att framtidssäkra landets innovationsförmåga och välfärd, säger Patric Eriksson.

Styrelsen främjar erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och marknadsför de möjligheter som skapas i innovationsmiljöerna.