05 apr 2016 06:00

05 apr 2016 06:00

"Ska bara finnas en väg"

KOMMUNALT: Kritik mot att kontaktuppgifter har försvunnit på kommunens hemsida

Skövde kommun har tagit bort så gott som alla kontaktuppgifter på sin hemsida. Något som många reagerat på.
– Det ska bara finnas en väg in, det gör servicen bättre, säger kommunikationschefen Christina Herthnek.

Tidigare har det på Skövde kommuns hemsida funnits diverse kontaktuppgifter till chefer och ansvariga under de olika förvaltningarna. Så gott som alla av dessa är nu borttagna och i stället hänvisar man alla samtal och mejl till det nya kontaktcentret.

Flera läsare har hört av sig till SLA och varit förvirrade kring förändringen och frågande till varför kommunen tar bort information.

Enligt kommunens kommunikationschef Christina Herthnek är det ett sätt att förbättra servicen.

Logga frågor

– Tanken med kontaktcentret är att det bara ska finnas en väg in där du ska kunna få hjälp med allt. På så sätt kan vi också logga vilka frågor som kommer in och vi kan analysera vad Skövdeborna vill veta, säger hon.

Ambitionen är också att kontaktcentret ska kunna svara på många av frågorna.

– I 60 procent av fallen är tanken att man ska få hjälp direkt där.

Läsare har hört av sig och varit kritiska. Blir det inte svårigheter att veta vem man ska söka när det inte står på hemsidan vem som är ansvarig?

– Grundtanken är att höja servicen. Tidigare stod chefer högst upp på kontaktlistan men de var sällan nåbara. Nu ska man få svar direkt.

Inkörningsperiod

En viss tid kan det dock ta innan konktatcentret fungerar fullt ut.

– Det är klart att det kommer ta tid för att finslipa arbetet men servicen har redan blivit bättre, säger Christina Herthnek.

Kontaktcenter i Stadshuset invigdes officellt den 23 mars.

Tidigare har det på Skövde kommuns hemsida funnits diverse kontaktuppgifter till chefer och ansvariga under de olika förvaltningarna. Så gott som alla av dessa är nu borttagna och i stället hänvisar man alla samtal och mejl till det nya kontaktcentret.

Flera läsare har hört av sig till SLA och varit förvirrade kring förändringen och frågande till varför kommunen tar bort information.

Enligt kommunens kommunikationschef Christina Herthnek är det ett sätt att förbättra servicen.

Logga frågor

– Tanken med kontaktcentret är att det bara ska finnas en väg in där du ska kunna få hjälp med allt. På så sätt kan vi också logga vilka frågor som kommer in och vi kan analysera vad Skövdeborna vill veta, säger hon.

Ambitionen är också att kontaktcentret ska kunna svara på många av frågorna.

– I 60 procent av fallen är tanken att man ska få hjälp direkt där.

Läsare har hört av sig och varit kritiska. Blir det inte svårigheter att veta vem man ska söka när det inte står på hemsidan vem som är ansvarig?

– Grundtanken är att höja servicen. Tidigare stod chefer högst upp på kontaktlistan men de var sällan nåbara. Nu ska man få svar direkt.

Inkörningsperiod

En viss tid kan det dock ta innan konktatcentret fungerar fullt ut.

– Det är klart att det kommer ta tid för att finslipa arbetet men servicen har redan blivit bättre, säger Christina Herthnek.

Kontaktcenter i Stadshuset invigdes officellt den 23 mars.