05 apr 2016 06:00

05 apr 2016 06:00

Vad händer med Bup?

VÄSTRA GÖTALAND: S-fråga till regionledningen

Socialdemokraterna undrar vad regionledningen tänker göra för att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

Östra patientnämnden påtalade i en skrivelse de problem som Bup vid Skaraborgs sjukhus dras med. Bristen på tillgänglighet är akut, måluppfyllelsen till första besöket ligger på cirka 50 procent och mellan 15 och 20 avseende utredning och behandling.

Behandlats

Skrivelsen har behandlats av Skas styrelse, östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. HSS skrev att ramhöjande medel och en reviderad utvecklingsplan är på gång.

Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS, gillade inte svaret från HSS, menar att det var passivt och tamt.

– När vi frågade majoriteten om de var nöjda med svaret fick vi besked om att det efter förutsättningarna är bra. Men läget för patientgruppen är allvarligt, bristerna måste åtgärdas snabbt. Problemen är akuta.

Interpellation

Nu lyfter Jim Aleberg frågan i regionfullmäktige. I en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (L), undrar han om ledningen anser att ramhöjande medel i budgeten och reviderade utvecklingsplaner räcker för att lösa de omfattande problemen.

– Om inte, vilka ytterligare åtgärder har den grönblå majoriteten tänkt genomföra, skriver Aleberg i interpellationen.

Östra patientnämnden påtalade i en skrivelse de problem som Bup vid Skaraborgs sjukhus dras med. Bristen på tillgänglighet är akut, måluppfyllelsen till första besöket ligger på cirka 50 procent och mellan 15 och 20 avseende utredning och behandling.

Behandlats

Skrivelsen har behandlats av Skas styrelse, östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. HSS skrev att ramhöjande medel och en reviderad utvecklingsplan är på gång.

Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS, gillade inte svaret från HSS, menar att det var passivt och tamt.

– När vi frågade majoriteten om de var nöjda med svaret fick vi besked om att det efter förutsättningarna är bra. Men läget för patientgruppen är allvarligt, bristerna måste åtgärdas snabbt. Problemen är akuta.

Interpellation

Nu lyfter Jim Aleberg frågan i regionfullmäktige. I en interpellation till regionrådet Jonas Andersson (L), undrar han om ledningen anser att ramhöjande medel i budgeten och reviderade utvecklingsplaner räcker för att lösa de omfattande problemen.

– Om inte, vilka ytterligare åtgärder har den grönblå majoriteten tänkt genomföra, skriver Aleberg i interpellationen.