05 apr 2016 13:56

05 apr 2016 13:56

Vårdminister lovar korta tider

SKARABORG: Widegren frågade Wikström om handläggningstider

Vårdminister Gabriel Wikström (S) lovar att handläggningstiden då sjuksköterskor ska få sin legitimation inte får vara längre än två veckor.

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) från Vara ställde, med anledning av oro från olika vårdgivare och Vårdförbundet, en skriftlig fråga till folkhälso- och vårdminister Gabriel Wikström (S). Hon undrade hur Wikström skulle säkerställa att nyexaminerade sjuksköterskor får sin legitimation i tid så att det inte blir personalbrist på grund av byråkrati och administrativa skäl.

Wikström, som varit i kontakt med Socialstyrelsen, svarar att handläggningstiden är två veckor och att det är angeläget att den ska vara kort för att undvika svårigheter för både sjuksköterskor och vårdgivare.

– Jag kommer att följa utvecklingen noga, lovar Wikström i sitt svar.

Widegren säger att det är viktigt att staten inte fungerar som ett hinder i ansökningsprocesser och anställningar:

– Det är enkelt att bara konstatera att kötiden just nu enbart är två veckor. Frågan hade inte kommit upp om det inte varit oro för att det kan bli ett problem. Det är viktigt att signalerna tas på allvar.

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) från Vara ställde, med anledning av oro från olika vårdgivare och Vårdförbundet, en skriftlig fråga till folkhälso- och vårdminister Gabriel Wikström (S). Hon undrade hur Wikström skulle säkerställa att nyexaminerade sjuksköterskor får sin legitimation i tid så att det inte blir personalbrist på grund av byråkrati och administrativa skäl.

Wikström, som varit i kontakt med Socialstyrelsen, svarar att handläggningstiden är två veckor och att det är angeläget att den ska vara kort för att undvika svårigheter för både sjuksköterskor och vårdgivare.

– Jag kommer att följa utvecklingen noga, lovar Wikström i sitt svar.

Widegren säger att det är viktigt att staten inte fungerar som ett hinder i ansökningsprocesser och anställningar:

– Det är enkelt att bara konstatera att kötiden just nu enbart är två veckor. Frågan hade inte kommit upp om det inte varit oro för att det kan bli ett problem. Det är viktigt att signalerna tas på allvar.