06 apr 2016 15:38

06 apr 2016 15:38

Alla barn erbjudsfri vaccinering

VÄSTRA GÖTALAND: Skydd mot smittsamt rotavirus

Vaccination mot rotavirus blir kostnadsfri för alla barn i regionen.

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- och tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

För några år sedan behandlades en KD-motion i regionen om att vaccinationen skulle bli kostnadsfri.

– Då avvaktade vi, med tanke på vad som var på gång nationellt, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSS.

Den senaste tiden har allt gått snabbt. Nu omfattas en av de två vaccinsorter på marknaden av högkostnadsskyddet. Vaccinet, som ges som droppar via munnen, blir därmed gratis för alla barn. Regionens kostnad beräknas till mellan fem och elva miljoner per år, beroende på hur många som använder sig av erbjudandet.

Skas-pengar

Styrelsen fördelade statsbidraget (63,7 miljoner kronor) för en förbättrad förlossningsvård. Sjukhusen får pengar utifrån antal förlossningar per år och Skaraborgs sjukhus del blev 9,7 miljoner. Pengarna ska gå till förstärkt bemanning dygnet runt på BB och förlossning, utveckling samt på ökad närvaro av barnmorska eller undersköterska hos det födande paret. Dessutom ska en barnläkarresurs underlätta för bland annat tidig hemgång.

HSS godkände ansökan från Bräcke diakoni att starta en vårdcentral i det område i Skara som Närhälsan beslutat att lämna. Preliminärt ska verksamheten starta 1 juni. Närhälsan lägger ned fem vårdcentraler, men Jonas Andersson säger att på samtliga ställem finns det vårdgivare som är beredda, i olika konstruktioner, beredda att ta över.

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- och tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

För några år sedan behandlades en KD-motion i regionen om att vaccinationen skulle bli kostnadsfri.

– Då avvaktade vi, med tanke på vad som var på gång nationellt, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSS.

Den senaste tiden har allt gått snabbt. Nu omfattas en av de två vaccinsorter på marknaden av högkostnadsskyddet. Vaccinet, som ges som droppar via munnen, blir därmed gratis för alla barn. Regionens kostnad beräknas till mellan fem och elva miljoner per år, beroende på hur många som använder sig av erbjudandet.

Skas-pengar

Styrelsen fördelade statsbidraget (63,7 miljoner kronor) för en förbättrad förlossningsvård. Sjukhusen får pengar utifrån antal förlossningar per år och Skaraborgs sjukhus del blev 9,7 miljoner. Pengarna ska gå till förstärkt bemanning dygnet runt på BB och förlossning, utveckling samt på ökad närvaro av barnmorska eller undersköterska hos det födande paret. Dessutom ska en barnläkarresurs underlätta för bland annat tidig hemgång.

HSS godkände ansökan från Bräcke diakoni att starta en vårdcentral i det område i Skara som Närhälsan beslutat att lämna. Preliminärt ska verksamheten starta 1 juni. Närhälsan lägger ned fem vårdcentraler, men Jonas Andersson säger att på samtliga ställem finns det vårdgivare som är beredda, i olika konstruktioner, beredda att ta över.