06 apr 2016 15:48

06 apr 2016 15:48

Drar ner påtillsynsbesök

SKOLAN NOTERAT

Skövde kommun drar ner på frekvensen av tillsynsbesök på fristående förskolor och fritidshem.

Kommunen har fram till och med 2015 gjort tillsyn varje år, men barn- och utbildningsnämnden godkände i tisdags nya rutiner som innebär att huvudregeln är att tillsynen ska göras vartannat åt.

– Vi har sett att förskolorna har en god kvalitetsnivå samtidigt som tillsynen innebär en stor arbetsbörda. Vi släpper inte ansvarat med det här utan kommer bedriva en löpande tillsyn. Ser vi brister eller får anmälningar finns möjligheter att göra oanmälda inspektioner, säger Emma Hellman, jurist vid barn- och utbildningssektorn.

Hon jämför med att skolinspektionens regelbundna tillsyn av de kommunala skolorna sker vart tredje–fjärde år.

I dag finns tio stycken fristående enheter där Skövde kommun har tillsynsansvar.

I det nya regelverket framgår också vilka ingripandemöjligheter som finns när brister. Kommunen som tillsynsmyndighet kan besluta om förelägganden, anmärkningar eller vid allvarliga fall återkalla tillstånd eller stänga verksamheten.

Kommunen har fram till och med 2015 gjort tillsyn varje år, men barn- och utbildningsnämnden godkände i tisdags nya rutiner som innebär att huvudregeln är att tillsynen ska göras vartannat åt.

– Vi har sett att förskolorna har en god kvalitetsnivå samtidigt som tillsynen innebär en stor arbetsbörda. Vi släpper inte ansvarat med det här utan kommer bedriva en löpande tillsyn. Ser vi brister eller får anmälningar finns möjligheter att göra oanmälda inspektioner, säger Emma Hellman, jurist vid barn- och utbildningssektorn.

Hon jämför med att skolinspektionens regelbundna tillsyn av de kommunala skolorna sker vart tredje–fjärde år.

I dag finns tio stycken fristående enheter där Skövde kommun har tillsynsansvar.

I det nya regelverket framgår också vilka ingripandemöjligheter som finns när brister. Kommunen som tillsynsmyndighet kan besluta om förelägganden, anmärkningar eller vid allvarliga fall återkalla tillstånd eller stänga verksamheten.