06 apr 2016 15:47

06 apr 2016 15:47

Föräldrar kan föreläggas

SKOLAN

När elever inte fullföljer sin skolgång har vårdnadshavaren skyldigheter att försöka få eleven till skolan.

Görs inte det kan kommunen förelägga vårdnadshavaren att fullhöra dessa. Kommunen uppdaterar nu sina rutiner vid den typen av ärenden. I en särskild arbetsgång visas vilka olika steg som ska vidtas innan ett beslut om föreläggande kommer upp till politikerna i nämnden.

Görs inte det kan kommunen förelägga vårdnadshavaren att fullhöra dessa. Kommunen uppdaterar nu sina rutiner vid den typen av ärenden. I en särskild arbetsgång visas vilka olika steg som ska vidtas innan ett beslut om föreläggande kommer upp till politikerna i nämnden.