06 apr 2016 15:21

06 apr 2016 16:20

Historiska plussiffror för biogasbolag

SKÖVDE

Processen med att sälja Skövde biogas AB pågår. Styrelseledamoten Leif Walterum (C) är optimist kring möjligheterna att sälja bolaget.

– Jag är övertygad om att biogasproduktionen blir kvar i Skövde. Vi har god tillgång på substrat och en lokal marknad för gasen, säger han, men han vill inte kommentera vilka man förhandlar med.

Efter de två första månaderna av 2016 visar bolaget för första gången svarta siffror. Efter fjolårets nedskrivning har bolaget inga avskrivningskostnader längre, men även sänkta kostnader och mindre fackling i produktionen bidrar till de förbättrade resultatet enligt Walterum.

– Jag är övertygad om att biogasproduktionen blir kvar i Skövde. Vi har god tillgång på substrat och en lokal marknad för gasen, säger han, men han vill inte kommentera vilka man förhandlar med.

Efter de två första månaderna av 2016 visar bolaget för första gången svarta siffror. Efter fjolårets nedskrivning har bolaget inga avskrivningskostnader längre, men även sänkta kostnader och mindre fackling i produktionen bidrar till de förbättrade resultatet enligt Walterum.