06 apr 2016 15:38

06 apr 2016 15:38

Ingen parkeringvid Eric Ugglas

SKÖVDE

Det är inte aktuellt att göra om delar av ytan mellan Göteborgsoperan (Eric Ugglas plats) och Storgatan till parkering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför avslag på ett medborgarförslag från två Skövdebor.

De anser att det skulle lösa parkeringsbristen i Skövde. Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att den parkering som varit där endast var tillfällig och att man vill bevara den ytan som grönt område. Parkeringsbehovet kommer att ses över i särskild ordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför avslag på ett medborgarförslag från två Skövdebor.

De anser att det skulle lösa parkeringsbristen i Skövde. Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att den parkering som varit där endast var tillfällig och att man vill bevara den ytan som grönt område. Parkeringsbehovet kommer att ses över i särskild ordning.