06 apr 2016 18:32

06 apr 2016 18:33

Konst som ska skapa kontakter

KULTUR: "Det är bra för vår framtid"

De asylsökande tar över en stor del av Kulturhuset.
– Vi ockuperar Konstmuseet, säger konstnären och projektledaren Staffan Hjalmarsson.

Konstmuseet har en yta som man lånar ut till de som kan tänka sig utföra ett uppdrag.

Under 52 dagar ska fyra nyanlända jobba med ett konstprojekt som ska syfta till att ta fram en metod för volontärer att lära asylsökanden svenska.

Man kommer jobba med stöd av metoder kring hållbar utveckling och jämställdhet. På köpet följer erfarenhet och kontaktnät som är användbart när de nyanlända sedan ska söka jobb.

”Bra för Skaraborg”

Bakom projektet står skövdebördige konstnären Staffan Hjalmarsson. Han bor numera i Stockholm där han ingår i kultur- och hållbarhetskollektivet Animal Spirit.

För två år sedan träffade han den då nyanlände Amer Elzinati på Kulturdagarna i Tibro.

De hörde av sig till Skövde kommun och Konstmuseet erbjöd sin öppna plats.

– Det är bra för Skaraborg att lära sig om världen. Vi hjälper inte de asylsökande, vi ska lösa en utmaning tillsammans, säger Staffan.

Konstintendenten Tomas Asplund gillar projektet och vänder på perspektivet: Hur ska svenskarna integrera sig i den nya tillvaron?

– Det blir en utveckling med nya impulser utifrån. Så har Sverige utvecklats i hundratals år.

Stort intresse

Av de 30 asylsökande som visade intresse valdes efter workshops två kvinnor och två män ut: designern Manal Sebaai, psykologiprofessorn Lama Al Nahlawi, säljaren Adnan Zaitoun och mattexperten Ahmad Sadiq.

– Det är bra för oss, vi har alla olika upplevelser. Det är bra för vår framtid att möta det svenska folket också, säger den sistnämnde.

Konstmuseet har en yta som man lånar ut till de som kan tänka sig utföra ett uppdrag.

Under 52 dagar ska fyra nyanlända jobba med ett konstprojekt som ska syfta till att ta fram en metod för volontärer att lära asylsökanden svenska.

Man kommer jobba med stöd av metoder kring hållbar utveckling och jämställdhet. På köpet följer erfarenhet och kontaktnät som är användbart när de nyanlända sedan ska söka jobb.

”Bra för Skaraborg”

Bakom projektet står skövdebördige konstnären Staffan Hjalmarsson. Han bor numera i Stockholm där han ingår i kultur- och hållbarhetskollektivet Animal Spirit.

För två år sedan träffade han den då nyanlände Amer Elzinati på Kulturdagarna i Tibro.

De hörde av sig till Skövde kommun och Konstmuseet erbjöd sin öppna plats.

– Det är bra för Skaraborg att lära sig om världen. Vi hjälper inte de asylsökande, vi ska lösa en utmaning tillsammans, säger Staffan.

Konstintendenten Tomas Asplund gillar projektet och vänder på perspektivet: Hur ska svenskarna integrera sig i den nya tillvaron?

– Det blir en utveckling med nya impulser utifrån. Så har Sverige utvecklats i hundratals år.

Stort intresse

Av de 30 asylsökande som visade intresse valdes efter workshops två kvinnor och två män ut: designern Manal Sebaai, psykologiprofessorn Lama Al Nahlawi, säljaren Adnan Zaitoun och mattexperten Ahmad Sadiq.

– Det är bra för oss, vi har alla olika upplevelser. Det är bra för vår framtid att möta det svenska folket också, säger den sistnämnde.