06 apr 2016 15:21

06 apr 2016 15:21

La Mano till Boulogner

SKÖVDE

Konstverket La Mano flyttas från Tingshusparken till Boulognerskogen. Det föreslås kommunfullmäktige besluta om i maj.

Socialdemokraterna har skrivit en motion i ämnet med anledning av den byggnation som planeras i Tingshusparken.

Exakt placering i Boulognerskogen blir en fråga för konstenheten och i samverkan med sektor samhällsbyggnad.

Socialdemokraterna har skrivit en motion i ämnet med anledning av den byggnation som planeras i Tingshusparken.

Exakt placering i Boulognerskogen blir en fråga för konstenheten och i samverkan med sektor samhällsbyggnad.