06 apr 2016 06:00

06 apr 2016 06:00

Nya villatomter förbereds i Hasslum

SKÖVDE

Placeringen av en lekplats har försenat den sista etappen av 18 nya villatomter i Hasslum. Men nu är kommunen redo att starta markarbetet.
– Vi släpper tomterna i oktober, säger markingenjör Johan Eneström.

I höstas släppte Skövde kommun 18 villatomter i Skultorp (Bissgården) där endast tre kvarstår eller inte är reserverade. Den 12 maj släpps även tomter i Stöpen (Björkebacken) där ett 20-tal villatomter och ett dussintal parhustomter förbereds just nu.

Även i Trädgårdsstaden finns sju lediga villatomter.

Överklagades

Den tredje etappen av det nya villaområdet i Hasslum skulle egentligen ha kommit i gång redan förra hösten, men placeringen av en planerad lekplats har försenat processen sedan närboende haft synpunkter och överklagat detaljplanen.

– Lekplatsen fanns inte med i planen från början utan kom in efter ett medborgarförslag, berättar Johan Eneström, markingenjör vid sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

När detaljplanen nu vunnit laga kraft är den belysta lekplatsen kvar vid sin ursprungliga placering. Även en pulkabacke ska anläggas i området som ligger drygt 400 meter söder om Troentorps gård där det bedrivs köttdjursuppfödning och som nu kilas in mellan Hasslums och Trädgårdstadens växande bebyggelser.

– Markarbetena i Hasslum startar nu i maj och sedan släpper vi tomterna i oktober. Med tanke på att det inte har funnits så många lediga villatomter inne i Skövde på ett tag så bör intresset vara hyfsat stort, säger Eneström.

18 villatomter

Detaljplanen omfattar 18 villatomter i varierande storlek mellan 700-900 kvadratmeter, samt tre större tomter avsedda för grupp- eller parhusbebyggelse med drygt 20 bostäder. Marken i området är kuperad och omges av tät skog, som till stor del kommer att bevaras.

Efter Stöpen, Skultorp och Hasslum planeras en fortsatt utbyggnad av Bissgården i Skultorp nästa vår. Fyra tomter för parhusbebyggelse i Klippdalen på berget förbereds nu till hösten.

– Där hinner vi inte bli klara med markarbetena nu i vår, säger Johan Eneström.

I höstas släppte Skövde kommun 18 villatomter i Skultorp (Bissgården) där endast tre kvarstår eller inte är reserverade. Den 12 maj släpps även tomter i Stöpen (Björkebacken) där ett 20-tal villatomter och ett dussintal parhustomter förbereds just nu.

Även i Trädgårdsstaden finns sju lediga villatomter.

Överklagades

Den tredje etappen av det nya villaområdet i Hasslum skulle egentligen ha kommit i gång redan förra hösten, men placeringen av en planerad lekplats har försenat processen sedan närboende haft synpunkter och överklagat detaljplanen.

– Lekplatsen fanns inte med i planen från början utan kom in efter ett medborgarförslag, berättar Johan Eneström, markingenjör vid sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun.

När detaljplanen nu vunnit laga kraft är den belysta lekplatsen kvar vid sin ursprungliga placering. Även en pulkabacke ska anläggas i området som ligger drygt 400 meter söder om Troentorps gård där det bedrivs köttdjursuppfödning och som nu kilas in mellan Hasslums och Trädgårdstadens växande bebyggelser.

– Markarbetena i Hasslum startar nu i maj och sedan släpper vi tomterna i oktober. Med tanke på att det inte har funnits så många lediga villatomter inne i Skövde på ett tag så bör intresset vara hyfsat stort, säger Eneström.

18 villatomter

Detaljplanen omfattar 18 villatomter i varierande storlek mellan 700-900 kvadratmeter, samt tre större tomter avsedda för grupp- eller parhusbebyggelse med drygt 20 bostäder. Marken i området är kuperad och omges av tät skog, som till stor del kommer att bevaras.

Efter Stöpen, Skultorp och Hasslum planeras en fortsatt utbyggnad av Bissgården i Skultorp nästa vår. Fyra tomter för parhusbebyggelse i Klippdalen på berget förbereds nu till hösten.

– Där hinner vi inte bli klara med markarbetena nu i vår, säger Johan Eneström.