06 apr 2016 15:48

06 apr 2016 15:48

Startar pool för vikarier

SKÖVDE

Skövde kommun startar ett försök med en vikariepool inom förskoleverksamheten. I första skedet handlar det om ett mindre antal förskolor, men under andra hälften av 2016 ska fler förskolor kopplas till poolen.

Syftet är att minska administrationen kring vikarier och få högre kvalitet och bättre arbetsmiljö för vikarierna. Vård- och omsorgssektorn har under lång tid haft en vikariepool, men nu vill skolan gå samma väg. På sikt ska all administration kring vikariat administreras centralt.

Syftet är att minska administrationen kring vikarier och få högre kvalitet och bättre arbetsmiljö för vikarierna. Vård- och omsorgssektorn har under lång tid haft en vikariepool, men nu vill skolan gå samma väg. På sikt ska all administration kring vikariat administreras centralt.