07 apr 2016 16:14

07 apr 2016 16:14

Brisman: "Vi måste börja tidigt"

SKARABORG: Chefläkare betonar forskning och förebyggande arbete i kampen mot cancern

Cancerfondens rapport målar upp en mörk framtid.
– Gör vi ingenting är det jättedystert, säger Marga Brisman, chefläkare på Skaraborgs sjukhus.

Rapporten, som publicerades i veckan, konstaterar bland annat att allt fler drabbas av cancer. År 2040 beräknas mer än 100 000 svenskar få en cancerdiagnos, 2015 handlade det om 65 000. Att befolkningen blir äldre och lever längre spelar en stor roll, men hur vi lever är också viktigt.

– Samhället behöver jobba mycket mer förebyggande. Att vi har infört en rökfri region är bara en del; vi måste börja tidigt och från grunden med upplysning och olika åtgärder. Elevhälsan samt primärvården har viktiga roller, säger Marga Brisman.

Forska mer!

Cancerfonden vill se mer forskning, att hela kunskapsläget byggs upp i stället för enstaka studier som kan övertolkas och skapa dramatik. I rapporten noteras att två procent av sjukvårdens resurser används till forskning, fonden vill se en fördubbling.

– Forskningen är superviktig. Inte för att jag vet var pengarna ska tas, men för att det ska bli riktigt bra krävs det kraftfulla nationella satsningar.

Vad görs det på Skas?

– Inte så mycket, men hudkliniken har jobbat framgångsrikt med en modell där bilder av hudförändringar skickas från primärvården till kliniken för snabb bedömning. Det är en viktig del, en snabb diagnos innebär en snabb behandlingsstart om det behövs. Däremot kan vi ju uppmuntra unga läkare till forskning inom området, men vi har ju ingen större budget. Däremot har ju regionen större projekt genom Sahlgrenska akademin.

Följer intentioner

Marga Brisman betonar att Skas – och regionen – jobbar mycket med standardiserade vårdförlopp för att få en snabbare process kring behandling, centralisering av vissa funktioner för att öka kvaliteten samt en jämlik vård. Det är moment som Cancerfonden betonar betydelsen av i sin rapport.

– Livskvaliteten ökar om vi kan börja behandlingen tidigare.

Fler män

Av de 64 555 nya cancerfall som registrerades 2015 var 52 procent män. 70 procent var 65 år eller äldre när de blev sjuka. Hudcancer spås fördubblas till 2040; fler blir äldre men ohälsosamma solvanor spelar en stor roll, enligt Cancerfonden. Antalet fall av kvinnlig lungcancer väntas fördubblas, förekomsten hos män väntas vara oförändrat. Prostatacancern lär minska svagt fram till 2040.

Rapporten, som publicerades i veckan, konstaterar bland annat att allt fler drabbas av cancer. År 2040 beräknas mer än 100 000 svenskar få en cancerdiagnos, 2015 handlade det om 65 000. Att befolkningen blir äldre och lever längre spelar en stor roll, men hur vi lever är också viktigt.

– Samhället behöver jobba mycket mer förebyggande. Att vi har infört en rökfri region är bara en del; vi måste börja tidigt och från grunden med upplysning och olika åtgärder. Elevhälsan samt primärvården har viktiga roller, säger Marga Brisman.

Forska mer!

Cancerfonden vill se mer forskning, att hela kunskapsläget byggs upp i stället för enstaka studier som kan övertolkas och skapa dramatik. I rapporten noteras att två procent av sjukvårdens resurser används till forskning, fonden vill se en fördubbling.

– Forskningen är superviktig. Inte för att jag vet var pengarna ska tas, men för att det ska bli riktigt bra krävs det kraftfulla nationella satsningar.

Vad görs det på Skas?

– Inte så mycket, men hudkliniken har jobbat framgångsrikt med en modell där bilder av hudförändringar skickas från primärvården till kliniken för snabb bedömning. Det är en viktig del, en snabb diagnos innebär en snabb behandlingsstart om det behövs. Däremot kan vi ju uppmuntra unga läkare till forskning inom området, men vi har ju ingen större budget. Däremot har ju regionen större projekt genom Sahlgrenska akademin.

Följer intentioner

Marga Brisman betonar att Skas – och regionen – jobbar mycket med standardiserade vårdförlopp för att få en snabbare process kring behandling, centralisering av vissa funktioner för att öka kvaliteten samt en jämlik vård. Det är moment som Cancerfonden betonar betydelsen av i sin rapport.

– Livskvaliteten ökar om vi kan börja behandlingen tidigare.

Fler män

Av de 64 555 nya cancerfall som registrerades 2015 var 52 procent män. 70 procent var 65 år eller äldre när de blev sjuka. Hudcancer spås fördubblas till 2040; fler blir äldre men ohälsosamma solvanor spelar en stor roll, enligt Cancerfonden. Antalet fall av kvinnlig lungcancer väntas fördubblas, förekomsten hos män väntas vara oförändrat. Prostatacancern lär minska svagt fram till 2040.