07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Fler vill bygga villa i Skövde

SKÖVDE: 393 personer i snabbt växande tomtkö

Kön till lediga villatomter växer snabbt. 393 personer vill bygga sitt drömboende i Skövde.

– Det är positivt men ställer också höga krav på oss som kommun, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar Borsch (M).

Kommunens kö till lediga småhustomter var i höstas drygt 250 personer men har på kort ökat snabbt och spränger snart 400-vallen.

I dagsläget finns det inte några lediga villatomter i tätorten, utan den som vill bygga snabbt får rikta in sig på något av kommunens ytterområden. I vår släpps lediga tomter i Stöpen och Trädgårdsstaden och till hösten i Hasslum, som SLA berättade i onsdagens tidning.

– Det är ett stort tryck efter ledig tomtmark och intresset har ökat det sista halvåret. Prisbilden på begagnade hus gör att det nästan är billigare att bygga själv, om man ser till renoveringsbehov i äldre hus. Det tror jag spelar in, säger Johan Eneström, markingenjör vid Skövde kommun.

Attraktivt

Att det finns lediga tomter kvar trots det stora intresset beror på att många enbart är intresserade av specifika områden. Tomter nära stadskärnan lockar fler än i ytterområdena exempelvis, men kön är ändå en indikator på suget efter lediga bostäder.

– Värdestegringen på befintliga hus har också gjort att en del äldre kan tänka sig att sälja och byta upp sig till nyproducerat. För Skövdes del är det i grunden väldigt positivt att det är attraktivt att bo här och att så många vill flytta hit. Jag hade varit väldigt bekymrad för Skövdes och Skaraborgs utveckling om situationen hade varit omvänd, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Välfärd

Från politiskt håll har man varit tydlig med att det behövs mer nyproduktion av bostäder i Skövde och under 2016 kommer byggs det betydligt fler nya bostäder än i fjol. Men fler bostäder kräver också fler skolor, vård och omsorg.

– Bostadsbristen och den växande tomtkön ställer högre krav på oss att öka möjligheterna till bebyggelse, och vi gör vad vi kan för att snabba på de ”långsamma processer” som planarbete ändå är, men det måste också ske i takt med en ansvarsfull utbyggnad och investeringar i välfärdsservicen, poängterar Hammar Borsch som vill se en mix av olika bostadsformer även i framtiden.

– Den snabba prisökningen på bostadsrätter visar att det är jätteviktigt med en bra balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och småhus, par- och radhus och där fyller vårt kommunala bostadsbolag Skövdebostäder en mycket viktig funktion.

Kommunens kö till lediga småhustomter var i höstas drygt 250 personer men har på kort ökat snabbt och spränger snart 400-vallen.

I dagsläget finns det inte några lediga villatomter i tätorten, utan den som vill bygga snabbt får rikta in sig på något av kommunens ytterområden. I vår släpps lediga tomter i Stöpen och Trädgårdsstaden och till hösten i Hasslum, som SLA berättade i onsdagens tidning.

– Det är ett stort tryck efter ledig tomtmark och intresset har ökat det sista halvåret. Prisbilden på begagnade hus gör att det nästan är billigare att bygga själv, om man ser till renoveringsbehov i äldre hus. Det tror jag spelar in, säger Johan Eneström, markingenjör vid Skövde kommun.

Attraktivt

Att det finns lediga tomter kvar trots det stora intresset beror på att många enbart är intresserade av specifika områden. Tomter nära stadskärnan lockar fler än i ytterområdena exempelvis, men kön är ändå en indikator på suget efter lediga bostäder.

– Värdestegringen på befintliga hus har också gjort att en del äldre kan tänka sig att sälja och byta upp sig till nyproducerat. För Skövdes del är det i grunden väldigt positivt att det är attraktivt att bo här och att så många vill flytta hit. Jag hade varit väldigt bekymrad för Skövdes och Skaraborgs utveckling om situationen hade varit omvänd, säger Magnus Hammar Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Välfärd

Från politiskt håll har man varit tydlig med att det behövs mer nyproduktion av bostäder i Skövde och under 2016 kommer byggs det betydligt fler nya bostäder än i fjol. Men fler bostäder kräver också fler skolor, vård och omsorg.

– Bostadsbristen och den växande tomtkön ställer högre krav på oss att öka möjligheterna till bebyggelse, och vi gör vad vi kan för att snabba på de ”långsamma processer” som planarbete ändå är, men det måste också ske i takt med en ansvarsfull utbyggnad och investeringar i välfärdsservicen, poängterar Hammar Borsch som vill se en mix av olika bostadsformer även i framtiden.

– Den snabba prisökningen på bostadsrätter visar att det är jätteviktigt med en bra balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och småhus, par- och radhus och där fyller vårt kommunala bostadsbolag Skövdebostäder en mycket viktig funktion.