07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 08:15

Nu utvärderas sjön

NATUR: Hornborgasjön ska synas ordentligt i sömmarna

Naturvårdsverket satsar cirka 1,5 miljoner kronor på att utvärdera restaureringen av Hornborgasjön.

Först ut är forskare på Högskolan i Skövde som ska undersöka den biologiska mångfalden.

Hornborgasjön har förändrats genom årens lopp. I slutet av 1800-talet var det en fågelsjö, liknande den i dag, och i början av 1900-talet påbörjades vattennivåsänkningarna.

Vattnet höjdes

Till slut var sjön nästan helt torrlagd men under senare delen av 80-talet påbörjades en restaurering efter ett regeringsbeslut.

Vattennivåhöjningen pågick från 1992 till 1995 och man ville återkomma till de förhållanden som rådde under slutet av 1800-talet.

Uppvaktad av politiker

Naturvårdsverket var ansvariga för en stor del av restaureringsarbetet och nu ska verket utvärdera det.

– Länsstyrelsen har ju tagit över driften men det känns rimligt att vi gör bokslut över hur det blev. Vår generaldirektör har dessutom blivit uppvaktad av riksdagspolitiker från Skaraborg som har velat ha en utredning, säger Björn Persson, utvärderare på Naturvårdsverket.

Biologisk mångfald

Utvärderingen kommer att ske i tre steg. Det första handlar om biologisk mångfald och hur det har fungerat att återställa sjön så att den har blivit attraktiv ur ett fågelperspektiv.

Naturvårdsverket har köpt in tjänsten från Högskolan i Skövde där två docenter och en doktor i ekologi ska utföra arbetet. Det pågår mellan februari och september, och budgeten ligger på 500 000 kronor.

Har målen nåtts?

Frågeställningarna i projektet gäller bland annat syftet med restaureringen och vad man ville uppnå. Har målen nåtts? Vilka har konsekvenserna för den biologiska mångfalden blivit? Vilken fågelfauna förväntades? Har den uppnåtts? Hur har vegetationen påverkats? De här och många andra frågor finns formulerade i projektplanen.

De andra två projekten handlar om konsekvenser för lantbruket och effekter för turismen och friluftslivet.

Externa utredare

– Vi hoppas på att få i gång även de projekten snart. Jag har ingen exakt siffra på vad det kostar men det rör sig om samma summa för alla tre projekten, alltså cirka 1,5 miljoner kronor.

Även till de två resterande projekten ska externa utredare köpas in eftersom personalen på Naturvårdsverket inte utreder sig själva.

Hornborgasjön har förändrats genom årens lopp. I slutet av 1800-talet var det en fågelsjö, liknande den i dag, och i början av 1900-talet påbörjades vattennivåsänkningarna.

Vattnet höjdes

Till slut var sjön nästan helt torrlagd men under senare delen av 80-talet påbörjades en restaurering efter ett regeringsbeslut.

Vattennivåhöjningen pågick från 1992 till 1995 och man ville återkomma till de förhållanden som rådde under slutet av 1800-talet.

Uppvaktad av politiker

Naturvårdsverket var ansvariga för en stor del av restaureringsarbetet och nu ska verket utvärdera det.

– Länsstyrelsen har ju tagit över driften men det känns rimligt att vi gör bokslut över hur det blev. Vår generaldirektör har dessutom blivit uppvaktad av riksdagspolitiker från Skaraborg som har velat ha en utredning, säger Björn Persson, utvärderare på Naturvårdsverket.

Biologisk mångfald

Utvärderingen kommer att ske i tre steg. Det första handlar om biologisk mångfald och hur det har fungerat att återställa sjön så att den har blivit attraktiv ur ett fågelperspektiv.

Naturvårdsverket har köpt in tjänsten från Högskolan i Skövde där två docenter och en doktor i ekologi ska utföra arbetet. Det pågår mellan februari och september, och budgeten ligger på 500 000 kronor.

Har målen nåtts?

Frågeställningarna i projektet gäller bland annat syftet med restaureringen och vad man ville uppnå. Har målen nåtts? Vilka har konsekvenserna för den biologiska mångfalden blivit? Vilken fågelfauna förväntades? Har den uppnåtts? Hur har vegetationen påverkats? De här och många andra frågor finns formulerade i projektplanen.

De andra två projekten handlar om konsekvenser för lantbruket och effekter för turismen och friluftslivet.

Externa utredare

– Vi hoppas på att få i gång även de projekten snart. Jag har ingen exakt siffra på vad det kostar men det rör sig om samma summa för alla tre projekten, alltså cirka 1,5 miljoner kronor.

Även till de två resterande projekten ska externa utredare köpas in eftersom personalen på Naturvårdsverket inte utreder sig själva.

null
null
null