07 apr 2016 14:05

07 apr 2016 14:05

Solceller vid Skas prisades

ENERGI

Solcellsparken, som ägs och drivs av Västfastigheter, vid Skaraborgs sjukhus i Skövde fick Årets solenergipris 2016

Utmärkelsen delades ut under torsdagen vid Energimyndighetens Solforum i Stockholm. I motiveringen betonades bland annat att anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Parken består av två delar, en på stora plana tak samt skärmtak över parkeringsplatser.

Samtidigt fick Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun priset Årets prestation, för att ha inspirerat bolag att sätta upp solelanläggningar.

Utmärkelsen delades ut under torsdagen vid Energimyndighetens Solforum i Stockholm. I motiveringen betonades bland annat att anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Parken består av två delar, en på stora plana tak samt skärmtak över parkeringsplatser.

Samtidigt fick Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun priset Årets prestation, för att ha inspirerat bolag att sätta upp solelanläggningar.