08 apr 2016 10:17

08 apr 2016 10:18

"Besvikelse – och en viss lättnad"

SKÖVDE: Ligaledarens advokat om narkotikadomen

Ligaledaren hade yrkat på ett kortare straff, men känner en lättnad över att hovrätten inte dömde honom enligt åklagarnas yrkande.
– Det är för tidigt att säga om vi kommer att överklaga, säger advokat Peter Stierna.

På torsdagen kom domen i den omfattande narkotikaligan i Skövde. Den 29-årige Skövdebo som pekas ut som ligans ledare fick sitt fängelsestraff på 8,5 år fastställt. Han hade yrkat på en sänkning.

Hoppades på sänkning

– Han hade hoppats på en viss nedsättning av straffet. Med tanke på den brottslighet han har erkänt var han ju medveten om att det skulle bli ett fängelsestraff på minst fem år eller något mer, säger hans offentlige försvarare, advokat Peter Stierna.

Men å andra sidan kände 29-åringen också en viss lättnad efter hovrättsdomen.

– Åklagarna yrkade ju att han skulle dömas till 12 års fängelse, så givetvis är han lättad över att straffet inte ökades på.

Framför allt handlar det om att hovrätten ansåg att det enbart gick att koppla en av de fem huvudmännen, en annan 29-åring, till det stora amfetaminbeslaget.

Åklagare Sofia Karlsson sade efter domen att det ska till särskilda skäl för att domen ska prövas i Högsta domstolen, HD, och att hon i nuläget inte kan se att det finns några sådana skäl. Peter Stierna säger att han och klienten inte heller har diskuterat om man ska överklaga.

”För tidigt att säga”

– Jag vet inte om det är lönt att klaga, i så fall vad är det för fråga HD ska pröva? Hade min klient fällts för att ha med amfetaminbeslaget att göra hade det varit en sak och då hade man kunnat ifrågasätta det. Men nu fälldes han ju inte för det.

– Men egentligen är det för tidigt att säga något om hur vi gör, vi får se.

Stierna uppger att han också ska föra en dialog med de andra försvararna i ärendet.

På torsdagen kom domen i den omfattande narkotikaligan i Skövde. Den 29-årige Skövdebo som pekas ut som ligans ledare fick sitt fängelsestraff på 8,5 år fastställt. Han hade yrkat på en sänkning.

Hoppades på sänkning

– Han hade hoppats på en viss nedsättning av straffet. Med tanke på den brottslighet han har erkänt var han ju medveten om att det skulle bli ett fängelsestraff på minst fem år eller något mer, säger hans offentlige försvarare, advokat Peter Stierna.

Men å andra sidan kände 29-åringen också en viss lättnad efter hovrättsdomen.

– Åklagarna yrkade ju att han skulle dömas till 12 års fängelse, så givetvis är han lättad över att straffet inte ökades på.

Framför allt handlar det om att hovrätten ansåg att det enbart gick att koppla en av de fem huvudmännen, en annan 29-åring, till det stora amfetaminbeslaget.

Åklagare Sofia Karlsson sade efter domen att det ska till särskilda skäl för att domen ska prövas i Högsta domstolen, HD, och att hon i nuläget inte kan se att det finns några sådana skäl. Peter Stierna säger att han och klienten inte heller har diskuterat om man ska överklaga.

”För tidigt att säga”

– Jag vet inte om det är lönt att klaga, i så fall vad är det för fråga HD ska pröva? Hade min klient fällts för att ha med amfetaminbeslaget att göra hade det varit en sak och då hade man kunnat ifrågasätta det. Men nu fälldes han ju inte för det.

– Men egentligen är det för tidigt att säga något om hur vi gör, vi får se.

Stierna uppger att han också ska föra en dialog med de andra försvararna i ärendet.

Till händelsekartan