08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Länsstyrelsen begär prövning av Cementadom

SKÖVDE: Även Rädda Våmbsdalen överklagar

Både Länsstyrelsen i Västra Götaland och nätverket Rädda Våmbsdalen överklagar Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja Cementa fortsatt brytningstillstånd efter 2017.

Nätverket skickar in sin överklagan och begäran om prövningstillstånd under fredagen. Nu på måndag den 11 april är det sista dagen för överklagan hos Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi ger inte upp utan tänker fortsätta strida. Att domstolen var skiljaktig tror vi kan vara en anledning för Mark- och miljööverdomstolen att bevilja prövning, säger Alv Svensson, en av initiativtagarna till Rädda Våmbsdalen som i över tio års tid kämpat för att brytningen av kalksten ska upphöra.

Nya fullmakter

Svensson och parhästen Ingemar Holmberg har på nytt samlat in fullmakter från boende på Billingssluttningen, Dälderna, Våmbs by, Våmbskleven och Hentorp som stödjer nätverkets arbete. De fullmakter man har samlat på sig sedan tidigare är inte längre giltiga utan måste förnyas.

– Ett krävande arbete men vi tror det kan ha betydelse att flera hundra personer står bakom oss. Vi känner ett starkt stöd och möter många som är engagerade i frågan, säger Alv Svensson till SLA.

Hur nätverket har formulerat sin överklagan vill han inte avslöja ännu:

– Men vi tror inte att det här ärendet är avgjort ännu, säger han.

Oenig rätt

Även Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade på torsdagen att överklaga domen.

– Vi anser det finns skäl att överklaga. Avgörande är avvägningen av riksintressen där vi anser att natur- och fritidsintressen ska ges företräde före mineralintresset. Vi anser också att det finns behov av mer vägledning från domstol hur man ska tolka riksintressenas olika värde, säger Jan Mastera.

– Vi tror att det finns goda möjligheter till att det blir en ny prövning. Det är ett komplicerat mål och rätten är inte enig. Vi uppfattar att två ledamöter i flera frågor tycker som vi och det stärker oss i vår sak.

Länsstyrelsen kommer att skicka in sitt överklagande på måndag.

Nätverket skickar in sin överklagan och begäran om prövningstillstånd under fredagen. Nu på måndag den 11 april är det sista dagen för överklagan hos Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi ger inte upp utan tänker fortsätta strida. Att domstolen var skiljaktig tror vi kan vara en anledning för Mark- och miljööverdomstolen att bevilja prövning, säger Alv Svensson, en av initiativtagarna till Rädda Våmbsdalen som i över tio års tid kämpat för att brytningen av kalksten ska upphöra.

Nya fullmakter

Svensson och parhästen Ingemar Holmberg har på nytt samlat in fullmakter från boende på Billingssluttningen, Dälderna, Våmbs by, Våmbskleven och Hentorp som stödjer nätverkets arbete. De fullmakter man har samlat på sig sedan tidigare är inte längre giltiga utan måste förnyas.

– Ett krävande arbete men vi tror det kan ha betydelse att flera hundra personer står bakom oss. Vi känner ett starkt stöd och möter många som är engagerade i frågan, säger Alv Svensson till SLA.

Hur nätverket har formulerat sin överklagan vill han inte avslöja ännu:

– Men vi tror inte att det här ärendet är avgjort ännu, säger han.

Oenig rätt

Även Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade på torsdagen att överklaga domen.

– Vi anser det finns skäl att överklaga. Avgörande är avvägningen av riksintressen där vi anser att natur- och fritidsintressen ska ges företräde före mineralintresset. Vi anser också att det finns behov av mer vägledning från domstol hur man ska tolka riksintressenas olika värde, säger Jan Mastera.

– Vi tror att det finns goda möjligheter till att det blir en ny prövning. Det är ett komplicerat mål och rätten är inte enig. Vi uppfattar att två ledamöter i flera frågor tycker som vi och det stärker oss i vår sak.

Länsstyrelsen kommer att skicka in sitt överklagande på måndag.