08 apr 2016 07:39

08 apr 2016 07:39

Målarstrejken i gång – företag i Skövde uttaget

SKÖVDE

Klockan fem på morgonen gick 265 målare ut i strejk, efter att Målareförbundet avvisat medlarnas krav.

Bland annat ett företag vid bostadsbygget på Aspö i Skövde.

Målareförbundet motiverar sitt nej med att det gäller att säkra lönesystemen så att målarna får en rättvis lön. Medlemmarna har i huvudsak ackordslöner, som bygger på prestationerna.

– Vi upplever att arbetsgivarnas långsiktiga strategi är att avveckla det, vilket är negativt för våra medlemmar, sade Peter Sjöstrand, vice förbundsordförande i Målareförbundet och den som ansvarat för förhandlingarna på den fackliga sidan på torsdagen till TT.

Ett av företagen som tagits ut i strejk är Simonssons måleri AB:s medlemmar på arbetsplatsen Aspö gård där Skövdebostäder bygger nya bostäder.

Målareförbundet motiverar sitt nej med att det gäller att säkra lönesystemen så att målarna får en rättvis lön. Medlemmarna har i huvudsak ackordslöner, som bygger på prestationerna.

– Vi upplever att arbetsgivarnas långsiktiga strategi är att avveckla det, vilket är negativt för våra medlemmar, sade Peter Sjöstrand, vice förbundsordförande i Målareförbundet och den som ansvarat för förhandlingarna på den fackliga sidan på torsdagen till TT.

Ett av företagen som tagits ut i strejk är Simonssons måleri AB:s medlemmar på arbetsplatsen Aspö gård där Skövdebostäder bygger nya bostäder.