08 apr 2016 11:12

08 apr 2016 11:12

Sara prisad för e-tjänst

SKÖVDE: Stipendium

Sara Salegård, e-strateg i Skövde kommun, har fått ett stipendium för sitt arbete med socialjouren.

Vitalis-stipendiet delas ut till personal inom vård och omsorg som med hjälp av digitalisering och nytänkande utvecklat användarvänliga tekniska nyheter.

Sara Salegård fick stipendiet, som är på 25 000 kronor, vid en ceremoni i Göteborg.

Sara har, tillsammans med personal från sektor socialtjänst, arbetat fram en effektiv kommunikationslösning med e-tjänster för akuta ärenden inom Skaraborgs socialjour utanför kontorstid.

– Det är jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt. Via e-tjänsten kan personalen skicka och ta emot sekretessbelagd information på ett säkert sätt, oavsett tid på dygnet och oavsett var de är. Pengarna kommer att bidra till att vidareutveckla lösningen ytterligare. Stipendiet kommer alla 15 kommuner till del.

Juryns motivering:

Akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid innebar tidigare att handläggare och ansvarig politiker behövde mötas fysiskt, ofta mitt i natten, för beslut om insatser. Med hjälp av den nya digitala kommunikationslösningen kan frågorna hanteras direkt, oberoende av plats. Lösningen ger en mer effektiv handläggningsprocess, ett flexiblare arbetssätt, ökad tillgänglighet och säkrare hantering av känslig information. Framför allt ger den snabbare insatser för den som är i behov av hjälp.

Vitalis-stipendiet delas ut till personal inom vård och omsorg som med hjälp av digitalisering och nytänkande utvecklat användarvänliga tekniska nyheter.

Sara Salegård fick stipendiet, som är på 25 000 kronor, vid en ceremoni i Göteborg.

Sara har, tillsammans med personal från sektor socialtjänst, arbetat fram en effektiv kommunikationslösning med e-tjänster för akuta ärenden inom Skaraborgs socialjour utanför kontorstid.

– Det är jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt. Via e-tjänsten kan personalen skicka och ta emot sekretessbelagd information på ett säkert sätt, oavsett tid på dygnet och oavsett var de är. Pengarna kommer att bidra till att vidareutveckla lösningen ytterligare. Stipendiet kommer alla 15 kommuner till del.

Juryns motivering:

Akuta ärenden utanför ordinarie kontorstid innebar tidigare att handläggare och ansvarig politiker behövde mötas fysiskt, ofta mitt i natten, för beslut om insatser. Med hjälp av den nya digitala kommunikationslösningen kan frågorna hanteras direkt, oberoende av plats. Lösningen ger en mer effektiv handläggningsprocess, ett flexiblare arbetssätt, ökad tillgänglighet och säkrare hantering av känslig information. Framför allt ger den snabbare insatser för den som är i behov av hjälp.

Till händelsekartan