08 apr 2016 14:20

08 apr 2016 14:20

Strejken på Aspö igång

KONFLIKT: "Om vi inte hittar någon lösning så utvidgar vi konflikten"

Tidigt på fredagsmorgonen bröt Målareförbundets strejkvarsel ut. I Skövde drabbas bygget på Aspö.
– Vi vill behålla det lönesystem som finns för att ge målarna en rättvis lön, säger den lokala ombudsmannen Douglas Strömberg.

Klockan fem på fredagsmorgonen gick 265 målare på 35 arbetsplatser och fyra företag i Sverige ut i strejk efter att Målareförbundet avvisat medlarnas krav.

Ackordslöner

Ett av företagen som tagits ut i strejk är Simonssons måleri AB:s medlemmar på arbetsplatsen Aspö gård där Skövdebostäder bygger nya bostäder.

Målareförbundet motiverade sitt nej med att det gäller att säkra lönesystemen så att målarna får en rättvis lön.

Medlemmarna har i huvudsak ackordslöner, som bygger på prestationerna.

– Måleriföretagen har som enda avtalsförslag att ändra, det ser vi på sikt att det kommer att ändra mycket för vår bransch och det säger vi nej till, säger Douglas Strömberg.

– Här i Skövde har vi tagit ut Aspö gård i konflikt och det berör de målarna som är här. För tillfället är det tre stycken, fortsätter han.

Mer strejk

På fredagseftermiddagen var ännu ingen lösning nådd.

– Om vi inte hittar någon lösning så utvidgar vi konflikten så att det berör fler arbetsplatser och fler företag, men de detaljerna har inte jag just nu.

Måleriföretagen accepterade dock medlarnas bud på torsdagen.

– Medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i ett pressmeddelande.

Det övriga arbetet med bostadsbyggandet på Aspö flöt på som vanligt under fredagen.

Annat blir det på tisdag om inte Byggnads och Sveriges Byggindustrier kommer överens.

Då träder nämligen Byggnads stora strejkvarsel i kraft, det berör bland annat Aspö och bygget av Skövde värmeverks block 4.

Klockan fem på fredagsmorgonen gick 265 målare på 35 arbetsplatser och fyra företag i Sverige ut i strejk efter att Målareförbundet avvisat medlarnas krav.

Ackordslöner

Ett av företagen som tagits ut i strejk är Simonssons måleri AB:s medlemmar på arbetsplatsen Aspö gård där Skövdebostäder bygger nya bostäder.

Målareförbundet motiverade sitt nej med att det gäller att säkra lönesystemen så att målarna får en rättvis lön.

Medlemmarna har i huvudsak ackordslöner, som bygger på prestationerna.

– Måleriföretagen har som enda avtalsförslag att ändra, det ser vi på sikt att det kommer att ändra mycket för vår bransch och det säger vi nej till, säger Douglas Strömberg.

– Här i Skövde har vi tagit ut Aspö gård i konflikt och det berör de målarna som är här. För tillfället är det tre stycken, fortsätter han.

Mer strejk

På fredagseftermiddagen var ännu ingen lösning nådd.

– Om vi inte hittar någon lösning så utvidgar vi konflikten så att det berör fler arbetsplatser och fler företag, men de detaljerna har inte jag just nu.

Måleriföretagen accepterade dock medlarnas bud på torsdagen.

– Medlarna presenterade ett väl avvägt bud för bägge parter. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i ett pressmeddelande.

Det övriga arbetet med bostadsbyggandet på Aspö flöt på som vanligt under fredagen.

Annat blir det på tisdag om inte Byggnads och Sveriges Byggindustrier kommer överens.

Då träder nämligen Byggnads stora strejkvarsel i kraft, det berör bland annat Aspö och bygget av Skövde värmeverks block 4.