10 apr 2016 15:38

10 apr 2016 15:40

Liberalerna Skövde överklagar Cementadomen

SKÖVDE

Liberalerna i Skövde överklagar Mark- och miljödomstolens beslut som gick Cementas väg. Domen innebär att Cementa fick fortsatt tillstånd att bryta kalksten. Liberalerna skriver bland annat i sin överklagan att oersättliga naturvärden förstörs vid en fortsatt brytning.

Domen som gav Cementa rätt att fortsätta sin brytning av kalksten överklagas nu av Liberalerna Skövde. Överklagan som de skickat till Mark- och miljööverdomstolen är undertecknad av Douglas Hjalmarsson (L) och Liberalernas ordförande Ulla-Britt Hagström. Så här skriver de i sin inledning i brevet som är ställt till Mark - och miljööverdomstolen.

”Liberalerna Skövde överklagar härmed Mark- och miljödomstolens dom i mål M 770-15, vi säger nej till Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun. L i Skövde kan acceptera att Cementa får förlängt tillstånd att bryta kalksten under två år, till mars 2019, inom det område Cementas nuvarande tillstånd gäller.”

Deras ansökning om överklagan är även kompletterad med tio stycken bilagor som stöd för sina argument. Liberalerna menar att Sverige inte är helt beroende av cement från Skövdefabriken och är därför inte beroende av en fortsatt brytning. Flera av deras argument talar även om naturvärden på Billingen, kulturvärden samt friluftsliv.

De skriver vidare i sin överklagan; ”All utveckling av Billingens fritidsområde söder ut stoppas av det nya brottet. De nya spåren för skidor och mountainbike samt vandringsleder kommer att ligga mycket nära brottet.”

Domen som gav Cementa rätt att fortsätta sin brytning av kalksten överklagas nu av Liberalerna Skövde. Överklagan som de skickat till Mark- och miljööverdomstolen är undertecknad av Douglas Hjalmarsson (L) och Liberalernas ordförande Ulla-Britt Hagström. Så här skriver de i sin inledning i brevet som är ställt till Mark - och miljööverdomstolen.

”Liberalerna Skövde överklagar härmed Mark- och miljödomstolens dom i mål M 770-15, vi säger nej till Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun. L i Skövde kan acceptera att Cementa får förlängt tillstånd att bryta kalksten under två år, till mars 2019, inom det område Cementas nuvarande tillstånd gäller.”

Deras ansökning om överklagan är även kompletterad med tio stycken bilagor som stöd för sina argument. Liberalerna menar att Sverige inte är helt beroende av cement från Skövdefabriken och är därför inte beroende av en fortsatt brytning. Flera av deras argument talar även om naturvärden på Billingen, kulturvärden samt friluftsliv.

De skriver vidare i sin överklagan; ”All utveckling av Billingens fritidsområde söder ut stoppas av det nya brottet. De nya spåren för skidor och mountainbike samt vandringsleder kommer att ligga mycket nära brottet.”