11 apr 2016 06:00

11 apr 2016 06:00

Företagen i Skaraborg ser positivt på framtiden

SKARABORG: Tar tempen på konjunkturen

Västsvenska handelskammarens konjunkturindikator pekar återigen uppåt efter en svag dipp.

2016 inleddes med en liten nedgång men konjunkturindikatorn i Handelskammarens medlemspanel i Skaraborg ser nu rekordljust på utvecklingen för det kommande kvartalet.

Konjunkturen stärks

Man förutspår i sin prognos ytterligare förstärkning av konjunkturen både på kort och lång sikt.

– Aldrig tidigare har skaraborgsföretagen i vår medlemspanel varit så optimistiska rörande konjunkturutvecklingen det kommande kvartalet, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammarens regionchef i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Positivt i Västsverige

– Mest optimistiska är tjänsteföretagen men en viktig del av förklaringen ligger i de västsvenska industriföretagen. När det går bra för dem, som det gör nu, så ökar deras efterfrågan på tjänster och det känner förstås tjänsteföretagen av.

Den bilden stämmer även i resten av Västsverige.

– Den västsvenska konjunkturen är stark just nu. Arbetslösheten är relativt låg och antalet varsel ligger på en låg nivå. Inte sedan 2011 har vi sett så få varsel under årets inledande två månader, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren.

Konsumerar mera

– Det ljusa läget på arbetsmarknaden kombinerat med den låga inflationen och den låga räntan gör att hushållen har ett stort konsumtionsutrymme. Alltfler västsvenskar vågar och kan konsumera. Det märks inom detaljhandeln där försäljningsvolymen ökar och på bilförsäljningen som i Västsverige ökat med nästan 10 procent hittills i år jämfört med motsvarande period rekordåret 2015.

Västsvenska handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats för människor och företag.

2016 inleddes med en liten nedgång men konjunkturindikatorn i Handelskammarens medlemspanel i Skaraborg ser nu rekordljust på utvecklingen för det kommande kvartalet.

Konjunkturen stärks

Man förutspår i sin prognos ytterligare förstärkning av konjunkturen både på kort och lång sikt.

– Aldrig tidigare har skaraborgsföretagen i vår medlemspanel varit så optimistiska rörande konjunkturutvecklingen det kommande kvartalet, säger Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammarens regionchef i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Positivt i Västsverige

– Mest optimistiska är tjänsteföretagen men en viktig del av förklaringen ligger i de västsvenska industriföretagen. När det går bra för dem, som det gör nu, så ökar deras efterfrågan på tjänster och det känner förstås tjänsteföretagen av.

Den bilden stämmer även i resten av Västsverige.

– Den västsvenska konjunkturen är stark just nu. Arbetslösheten är relativt låg och antalet varsel ligger på en låg nivå. Inte sedan 2011 har vi sett så få varsel under årets inledande två månader, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren.

Konsumerar mera

– Det ljusa läget på arbetsmarknaden kombinerat med den låga inflationen och den låga räntan gör att hushållen har ett stort konsumtionsutrymme. Alltfler västsvenskar vågar och kan konsumera. Det märks inom detaljhandeln där försäljningsvolymen ökar och på bilförsäljningen som i Västsverige ökat med nästan 10 procent hittills i år jämfört med motsvarande period rekordåret 2015.

Västsvenska handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats för människor och företag.