11 apr 2016 06:00

11 apr 2016 06:00

Kommunen vill dubbla uttag ur Hållsdammen

BILLINGEN: Längre spår och ny nedfart kräver stora mängder vatten

Satsningen på fritidsområdet Billingen kommer i framtiden kräva stora vattenmängder för klara all tillverkning av konstsnö.
Skövde kommun förbereder redan en ansökan om att mer än fördubbla uttaget av vatten ur Hållsdammen.

Mycket av rapporteringen om Billingensatsningen har hittills handlat om de politiska skiljelinjerna, men i kommunens tjänstemannaorganisation pågår redan planeringsarbeten.

En arbetsgrupp projekterar kommande spår för längdskidåkning och MTB-cykling. I uppdraget ingår också att förbereda en ansökan om en ny vattendom.

Maximerar redan

Nuvarande tillstånd (beslutat av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg) ger Skövde kommun tillstånd att sedan 2012 ta ut 30 5000 kubikmeter vatten per år. Det täcker behovet av konstsnö till dagens längdspår och till slalombacken.

Redan i dag maximerar Skövde kommun sitt uttag ur Hållsdammen.

– Vi tar ut så mycket vi får göra, konstaterar Frida Anderstedt, enhetschef på fritidsavdelningen.

Fördubbling

Anna Hedlund på sektor service förbereder själva ansökan.

– Vi bedömer att vi troligen kommer att behöva ansöka om mer än en fördubbling mot i dag, säger hon.

När nuvarande tillstånd gavs 2012 tillstyrkte Länsstyrelsen i Västra Götaland till ökat uttag under förutsättning att vattenuttaget begränsades. De slutliga villkoren skulle också bestämmas efter en slutlig prövoperiod om tre år vilket nu är uppnått.

Länsstyrelsen skrev att uttaget inte får ha negativ påverkan på växter och djur nedströms i Hållsdammsbäcken och Våmbsbäcken.

Om det är möjligt att mer än fördubbla uttaget av vatten ur sjön utan att det påverkar omgivande natur vet inte Frida Anderstedt.

– Det får expertisen svara på. Det finns naturvärden som vi inte vill trampa utan det är något kommer att hanteras i vår ansökan.

Sjövatten bättre

Billingebacken sprutades tidigare med vatten från dricksvattensystemet, men sedan 2012 används vattnet från sjön.

– Det är fördelaktigt att använda sjövatten som har lite partiklar i sig vilket ger bättre konstsnö. Dricksvattnet blir för rent, säger Anderstedt.

Är det inte möjligt att ta så mycket vatten som krävs ur dammen får kommunen söka andra lösningar.

– Då får vi titta på möjligheten att anlägga en damm eller använda dricksvatten, säger Anderstedt.

Mycket av rapporteringen om Billingensatsningen har hittills handlat om de politiska skiljelinjerna, men i kommunens tjänstemannaorganisation pågår redan planeringsarbeten.

En arbetsgrupp projekterar kommande spår för längdskidåkning och MTB-cykling. I uppdraget ingår också att förbereda en ansökan om en ny vattendom.

Maximerar redan

Nuvarande tillstånd (beslutat av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg) ger Skövde kommun tillstånd att sedan 2012 ta ut 30 5000 kubikmeter vatten per år. Det täcker behovet av konstsnö till dagens längdspår och till slalombacken.

Redan i dag maximerar Skövde kommun sitt uttag ur Hållsdammen.

– Vi tar ut så mycket vi får göra, konstaterar Frida Anderstedt, enhetschef på fritidsavdelningen.

Fördubbling

Anna Hedlund på sektor service förbereder själva ansökan.

– Vi bedömer att vi troligen kommer att behöva ansöka om mer än en fördubbling mot i dag, säger hon.

När nuvarande tillstånd gavs 2012 tillstyrkte Länsstyrelsen i Västra Götaland till ökat uttag under förutsättning att vattenuttaget begränsades. De slutliga villkoren skulle också bestämmas efter en slutlig prövoperiod om tre år vilket nu är uppnått.

Länsstyrelsen skrev att uttaget inte får ha negativ påverkan på växter och djur nedströms i Hållsdammsbäcken och Våmbsbäcken.

Om det är möjligt att mer än fördubbla uttaget av vatten ur sjön utan att det påverkar omgivande natur vet inte Frida Anderstedt.

– Det får expertisen svara på. Det finns naturvärden som vi inte vill trampa utan det är något kommer att hanteras i vår ansökan.

Sjövatten bättre

Billingebacken sprutades tidigare med vatten från dricksvattensystemet, men sedan 2012 används vattnet från sjön.

– Det är fördelaktigt att använda sjövatten som har lite partiklar i sig vilket ger bättre konstsnö. Dricksvattnet blir för rent, säger Anderstedt.

Är det inte möjligt att ta så mycket vatten som krävs ur dammen får kommunen söka andra lösningar.

– Då får vi titta på möjligheten att anlägga en damm eller använda dricksvatten, säger Anderstedt.