11 apr 2016 14:30

11 apr 2016 14:30

Spårväxelbyte i Mariestad

SKARABORG: Förslag i Trafikverkets landsbygdsprogram

Ett spårväxelbyte i Mariestad värt 4,8 miljoner kronor kommer att finansieras med pengar från Trafikverkets landsbygdprogram.

Totalt har Trafikverket lagt fram förslag på åtgärder, som ska främja regional tillväxt och tillväxtvillkor på landsbygden, för 400 miljoner kronor.

2017 inleds ett spårväxelbyte i Mariestad. 500 000 kronor finns avsatta, resten ( 4 300) med medlen för bytet kommer att användas 2018, enligt förslaget från Trafikverket.

Högre bärighet

På vägsidan finns bland annat bärighetsåtgärder på sträckorna Hönsäter-Forshem (3,8 miljoner), Forshem-Lugnås (4,1 miljoner), Bråten-Ingarud (700 000 kronor).

Förslaget innehåller ett utökat järnvägsunderhåll på 100 miljoner kronor per år och åtgärder för trädsäkring och växelbyten. Vägunderhållet som också utökas med 100 miljoner kronor per år under samma period och handlar främst om åtgärder för att förbättra bärigheten och att tjälsäkra vägar.

Totalt har Trafikverket lagt fram förslag på åtgärder, som ska främja regional tillväxt och tillväxtvillkor på landsbygden, för 400 miljoner kronor.

2017 inleds ett spårväxelbyte i Mariestad. 500 000 kronor finns avsatta, resten ( 4 300) med medlen för bytet kommer att användas 2018, enligt förslaget från Trafikverket.

Högre bärighet

På vägsidan finns bland annat bärighetsåtgärder på sträckorna Hönsäter-Forshem (3,8 miljoner), Forshem-Lugnås (4,1 miljoner), Bråten-Ingarud (700 000 kronor).

Förslaget innehåller ett utökat järnvägsunderhåll på 100 miljoner kronor per år och åtgärder för trädsäkring och växelbyten. Vägunderhållet som också utökas med 100 miljoner kronor per år under samma period och handlar främst om åtgärder för att förbättra bärigheten och att tjälsäkra vägar.