12 apr 2016 16:43

12 apr 2016 16:43

Ändrat dosläge gav smärtor

IVO

En patient fick en port a cath, en dosa som opereras in under huden i syfte att förenkla injektion och infusion av medicin, vid Skaraborgs sjukhus.

Placeringen kontrollerades via röntgen och kontrast men läget ändrades och spetsen hamnade i en leverven. Dosan flyttades men patienten fick smärtor och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo avslutar ärendet utan att ge kritik och menar att allt sköttes korrekt. Skas skriver att händelsen ska tas upp i barnläkargruppen.

Placeringen kontrollerades via röntgen och kontrast men läget ändrades och spetsen hamnade i en leverven. Dosan flyttades men patienten fick smärtor och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo avslutar ärendet utan att ge kritik och menar att allt sköttes korrekt. Skas skriver att händelsen ska tas upp i barnläkargruppen.